Meny

Fakta om näringslivet

Lysekils kommuns läge vid havet och tillgången på sill och sten, formade från början kommunen och präglar fortfarande dagens näringsliv.

Det småskaliga kustfisket är en aktiv näring liksom ostron- och musselodling. Läget vid havet ger goda möjligheter för besöksnäringen genom exempelvis båtturer, båtcharter, kajak och dykning. Havet kommer även i framtiden att vara en viktig resurs för näringslivets utveckling i Lysekils kommun, bland annat genom vågkraftsbaserad energiproduktion.

Förutom havsbaserade verksamheter finns här flera stora tillverknings- och beredningsindustrier. Stenbrytning är också fortfarande en aktiv näringsgren. Närheten till isfri djuphamn i Brofjorden är grunden till att Preemraff, Skandinaviens största och ett av Europas modernaste oljeraffinaderier, finns här.

Majoriteten av företagen i Lysekil är enmans- eller fåmansföretag främst inom branscherna byggverksamhet, jordbruk/skogsbruk/fiske, besöksnäring samt juridik/ekonomi/vetenskap och teknik.

De tio företagen med flest anställda i Lysekils kommun.

Preem AB Lysekil

Det största företaget i Lysekil är Preems raffinaderi. Det är bland de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa. Det är också Skandinaviens största anläggning med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år. Preemraff Lysekil stod klart 1975, och är ett så kallat komplext raffinaderi med ett stort antal avancerade förädlingsanläggningar. Här arbetar cirka 600 personer.

Husqvarna AB

Näst största företaget i antal anställda är Husqvarna med cirka 160 anställda. Husqvarna AB Brastadfabriken är en mekanisk verkstad som är världsledande inom utomhusprodukter för park, skog och trädgårdsprodukter. Fabriken startade 1948 och är idag komponenttillverkare för Husqvarna monteringsfabriker. De är också ledande inom skärutrustning och diamantverktyg för bygg och stenindustrin.

LEVA i Lysekil AB

LEVA är ett dotterbolag till Lysekils Stadshus AB, som ägs av Lysekils kommun. LEVA i Lysekil AB ansvarar för att elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme fungerar i Lysekil. Dessutom driver företaget två vindkraftverk och underhåller kommunens gator och parker på uppdrag av Lysekils kommun. Under 2015 startade företaget även elhandel. Företaget har cirka 80 anställda.

H-Fönstret i Lysekil AB

H-fönstret i Brastad är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Idag finns mer än en miljon stycken av företagets fönster installerade runt om i Sverige och Västeuropa. Under 2021 hade H-fönstret drygt 70 anställda.

Marenor AB

Marenor AB ingår i en norsk företagskoncern med affärsinriktning på sjömatsprodukter. I Lysekils produktionsanläggning, i Dalskogen, produceras sill, ansjovis, kylda tubprodukter som till exempel kaviar, pastejer och majonnäs, för marknader över hela världen. Antalet anställda i Lysekil är cirka 60 personer.

Vann Spa Hotell och konferens

Hotell och konferens anläggningen totalrenoverades av nuvarande ägarna Aspelin Ramm Fastigheter AB när de 2008 köpte anläggningen av familjen Skansberg som bedrivit hotell och konferensverksamhet under namnet Lingatan sedan 1997, och den 7 maj 2009 invigdes Vann Spa Hotell och konferens. Antal anställda på anläggningen är ca 60.

G & M Lysekil AB

Det anrika AB Flodins Bleckvarufabrik som tillverkade konservburkar till fiskberedningsindustrin köptes år 1921 upp av PLM. Numera ingår företaget i koncernen Glud & Marstrand AS, och de producerar ett brett sortiment av burkar till livsmedelsindustrin. Företaget har idag 59 anställda.

WP Welding AB

Företaget grundades 2009 och är specialiserat på rör- stål- och apparatmontage och utför nyproduktion, reparationer och underhåll inom bland annat petrokemi- och processindustri. Antalet anställda är cirka 50.

Industri AB Korp & Son

Företaget grundades 1961 av Rune Korp och framlidne Helge Korp, och ombildades till aktiebolaget Korp & Son 1962. Idag drivs företaget av syskonen Mikael, Patrik och Cecilia med hjälp av Rune. Företaget tillverkar moderna slamsugare, kombibilar och högtrycksspolare. Företaget har cirka 40 anställda.