Meny

Dela sidan på sociala medier

Servicemätningen Löpande Insikt

Lysekils kommun arbetar ständig med att förbättra den kommunala servicen, såväl till allmänhet som till näringsliv.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet kännetecknas av öppenhet och dialog. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder servicemätningen Löpande Insikt som Lysekils kommun valt att använda sig av. Undersökningen vänder sig till privatpersoner, företagare, offentliga verksamheter samt ideella föreningar som haft ett myndighetsärende hos kommunen.

Mätningar görs inom följande områden:

Brandskydd
Bygglov
Markupplåtelse
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedelskontroll
Serveringstillstånd


Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner och resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.