Translate site

Translate

Meny

Lägesbild från Urban Platsinnovation

Läs mer om arbetet i Urban Platsinnovation i projektets senaste lägesrapport.

I februari 2016 beviljade Interreg projektmedel till Urban Platsinnovation. Projektet arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Cia Säll, projektledare på övergripande nivå i Sverige ger en lägesbild av projektets arbete så här långt. Läs intervjun med Cia:

Lägesbild Urban Platsinnovation juli 2017PDF

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation finansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge och pågår till och med september 2018.