Translate site

Translate

Meny

Destinationsstrategins tredje workshop

Foto från workshop med workshopdeltagare i dialog.

Destinationsstrategins tredje och sista workshop är genomförd och den övergripande destinationsstrategin för Lysekils kommun kommer att presenteras i början av nästa år.

Destinationsstrategin ska ge oss inriktningen för hur Lysekils kommun ska utvecklas som plats för att vara attraktiv för besökare – både boende och tillresta, näringsliv och föreningsliv.

Mycket engagemang och bra tankar

I mitten av september anordnades två halvdagars workshops på temat ”Lysekil som attraktiv destination” och den 27 september genomfördes den avslutande workshoppen. Arbetet sker i samarbete med Kairos Future som hjälper destinationer att utvecklas i samklang med omvärldens förändrade krav och förutsättningar.

Representanter från näringslivet, intresseorganisationer, politiker, tjänstemän och forskare var inbjudna att delta.

- Det har varit en intensiv dag med mycket engagemang och bra tankar kring fortsatta handlingsplaner och ansvarsfördelning, säger Therese Lundqvist från Kairos Future.

Kairos Future tar nu arbetet vidare och bearbetar materialet från workshoparna. Den övergripande destinationsstrategin beräknas presenteras i början av nästa år. Arbetet med fördjupningsområden och teman kommer att fortsätta även under 2019.

Mer om destinationsstrategi

Det inledande arbetet med destinationsstrategin har genomförts inom ramen för projekt Urban Platsinnovation. När projektet avslutas i september kommer arbetet att bedrivas genom avdelningen för hållbar utveckling.

Läs gärna mer om de tidigare workshopparna och arbetet med att utveckla Lysekils
kommun som plats.

Frågor

Välkommen att kontakta projektledare Cia Säll, cia.säll@lysekil.se om du vill bidra till arbetet eller har frågor och funderingar.