Translate site

Translate

Meny

Arbetet med destinationsstrategin påbörjat

Foto från workshoparbete.

Stort engagemang under intensiva dagar när arbetet med Lysekils kommuns destinationsstrategi startade.

I mitten av september bjöd projekt Urban Platsinnovation in till två halvdagars workshops på temat ”Lysekil som attraktiv destination”. Workshopparna är viktiga delar i arbetet med att ta fram en destinationsstrategi för Lysekils kommun.

- Destinationsstrategin ska ge oss inriktningen för hur vi ska tänka när vi genomför aktiviteter som utvecklar Lysekils kommun som plats. Tanken är att vi ska bli ännu mer attraktiva för besökare – både boende och tillresta, näringsliv och föreningsliv, säger Cia Säll som är
projektledare för Urban Platsinnovation.

Samverkan och engagemang

Det krävs både samverkan, förståelse och engagemang mellan flera olika intressenter för att utveckla en plats. Därför var representanter från näringslivet, intresseorganisationer, politiker, tjänstemän och forskare inbjudna att delta.

Destinationsstrategin tas fram i samarbete med Kairos Future som arbetar med att ge utvecklingsstöd till destinationer över hela världen.

Therese Lundqvist från Kairos Future ledde arbetet som fokuserade på trender och omvärldsanalyser samt destinationsutvecklingens förutsättningar. Det blev också flera samtal om Lysekils kommuns unika värden och hur dessa ska tas tillvara på bästa sätt.

- Workshopparna har präglats av stort engagemang och många kreativa idéer från en grupp med bred kompetens. Det finns också en tydlig önskan om ett konkret arbete när destinationsstrategin väl finns på plats, säger Cia.

- Dagarna har gett mycket bra underlag och material för att kunna gå vidare i processen, tillägger Therese.

Den 27 september genomförs den avslutande workshopen för det övergripande arbetet. Om du vill vara med är du varmt välkommen att kontakta Cia Säll, cia.sall@lysekil.se.

Den övergripande destinationsstrategin beräknas bli klar i slutet av året. Arbetet med fördjupningsområden och teman kommer att fortsätta även under 2019.

Frågor

Välkommen att kontakta projektledare Cia Säll, cia.säll@lysekil.se om du vill bidra till arbetet eller har frågor och funderingar.

Foto på två av workshopdeltagarna.

Dialog och samtal, här syns fritidschef Torgny Jansson och workshopledare Therese Lundqvist.

Mer om destinationsstrategin

Du kan läsa mer om arbetet med destinationsstrategin i intervjun med Cia, det finns också mer information på webbsidan ”Lysekil som attraktiv plats”.