Translate site

Translate

Meny

Förslag till centrumutveckling

Foto av en del av stadsparken och Rosviksgatan i Lysekil.

Har du en idé kring centrumutveckling som du vill utveckla tillsammans med andra?

Om du har en idé som du skulle vilja utveckla tillsammans med andra så kan projekt Urban Platsinnovation vara ett stöd i detta.

Delaktighet i processen

Det är viktigt att du har en hållbar idé och är beredd på att ta ett eget ansvar och vara aktivt delaktig i processen. Tidplanen måsta vara rimligt och projektet bör ha en rimlig och genomtänkt budget. Och det viktigast av allt – resultatet måste komma många människor till del. Jobbar vi tillsammans kommer vi längre.

Bolla idéer

Hör gärna av dig om du vill diskutera och bolla idéer – via mail eller kom förbi på Lysekil Centrum Lab i Gallerian. Här kan du läsa mer om Lysekil Centrum Lab.
Du kan också fylla i ett digitalt formulär här.

Om projekt Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.