Meny

Lysekil Centrum Lab omformas

Bild från Lysekil Centrum Lab

Lysekil Centrum Lab startades upp under projekt Urban platsinnovation som pågick mellan 2015-2018. Nu omformas verksamheten och kommunen tittar på olika alternativ kring fortsatt drift. Under sommaren håller lokalen Lysekil Centrum Lab tillfälligt stängt. Vi hänvisar i stället till kulturmötesplatsen Rorkulten i Norra Hamnen som öppnar igen vecka 31.

Vad är Lysekil Centrum Lab?

Lysekil Centrum Lab är en kreativ verkstad med fokus på att ta vara på idéer, ha öppna kreativa workshops, möten och dialog. Genom Lysekil Centrum Lab har Lysekils kommun fångat upp engagemang som finns i samhället. Lysekil Centrum Lab har varit en del av de aktiviteter som genomförts inom ramen för projekt Urban Platsinnovation.

Vem riktar sig Lysekil Centrum Lab till?

Lysekil Centrum Lab riktar sig till dig som är intresserad av att påverka kommunens utveckling och har förslag och idéer eller till dig som är nyfiken och bara vill komma och titta. Det finns inga ”krav” på prestation. Alla är välkomna!

Bild från Lysekil Centrum Lab

Om Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.