E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Urban Platsinnovation

Vänner som skrattar

Urban Platsinnovation var ett projekt som arbetade för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Projektet var ett samarbetsprojekt mellan sju parter och delfinansierades av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Samverkan för utveckling

En viktig del av projektet var samverkan mellan deltagande kommuner, lokala näringslivsorganisationer och forskare. Lysekils kommun var samordnare för projektet på övergripande nivå.

Nästa steg

Under vintern 2020/2021 kommer slutrapport och resultat att presenteras och läggas ut här på hemsidan. Arbetet som gjorts inom projektet har varit utgångspunkt till flera olika initiativ och utvecklingsprocesser som nu förs vidare av olika aktörer såsom handlare, besöksnäringsanläggningar, fastighetsägare och inom kommunen.

Det här har hänt under projektets gång

Logotype för interreg Sverige Norge