E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Välkommen till utställningen Se Huset!

Se huset

Se Huset vill öka kunskapen om den äldre bebyggelsen och utveckla metoderna för en framtidsinriktad och hållbar byggnadsvård.

Ett hus är inte bara en privat egendom utan också en del av en gemensam bebyggelsemiljö. En rik byggnadskultur med hus från olika tider och byggtraditioner är en del av platsens själ. Se Huset vill öka kunskapen om den äldre bebyggelsen och utveckla metoderna för en framtidsinriktad och hållbar byggnadsvård.

Ett samarbete

Se Huset är ett samarbetsprojekt mellan kommunen och enskilda byggnadsvårdare. Dessa byggnadsvårdare är privatpersoner eller mindre företag som verkar självständigt eller i nätverk. Kommunen har idag ett samarbete med föreningen Slow House där avsikten är att öka kunskapen samt förbättra dialogen om byggnadsvård.

Aktiviteter

Se Huset verkar för att sätta byggnadsvården i rampljuset genom att medverka i evenemang som är kopplade till byggnadsvård, som till exempel naturvård- eller bomässor. Vid dessa evenemang kan exempelvis delar av huvudutställningen, som hölls på Skaftö 2016, monteras upp i olika format.

Även i arbetet med översiktsplanen spelar Se Huset en viktig roll där dialogen med byggnadsvårdarna i kommunen ger underlag till riktlinjer för utvecklingen av den byggda miljön.

Så startade Se huset

Projektet inleddes med en byggnadsvårdsutställning på Skaftö Folkets Hus sommaren 2016. Utställningen byggdes upp i samverkan med lokala företrädare och aktörer. Se Huset har också anordnat en serie med byggnadsvårdskaféer och haft föredrag om hur kommuner kan gynna dialogen om bevarandefrågor.

Frågor

Har ni frågor gällande ert hus eller är nyfikna på byggnadsvård? Välkommna att kontakta Stina Norén via e-post stina.noren@lysekil.se eller telefon 0523 - 61 33 55