Meny

Välkommen till utställningen Se Huset!

Se huset

Se Huset vill öka kunskapen om den äldre bebyggelsen och utveckla metoderna för en framtidsinriktad och hållbar byggnadsvård.

Ett hus är inte bara en privat egendom utan också en del av en gemensam bebyggelsemiljö. En rik byggnadskultur med hus från olika tider och byggtraditioner är en del av platsens själ.

Så startade Se Huset

Projektet Se Huset startade som ett samarbete mellan Lysekils kommun och Nätverket Slow House. Slow House grundades 2016 på Skaftö och är ett öppet nätverk som vill arbeta med att bevara gamla hus.

Projektet inleddes med en byggnadsvårdsutställning på Skaftö Folkets Hus sommaren 2016. Utställningen byggdes upp i samverkan med lokala företrädare och aktörer. Se Huset har också anordnat en serie med byggnadsvårdskaféer och haft föredrag om hur kommuner kan gynna dialogen om bevarandefrågor.

Tillsammans utvecklar vi byggnadsvården

Se Huset har utvecklats till ett samarbete mellan nätverket Slow House, Lysekils kommun, Tanums kommun och Orust Kretsloppsakademi. Målet är att utveckla och stärka byggnadsvården. Samarbetet drivs i tre insatsområden som hör ihop och förstärker varandra:

Kompetensutveckling inom byggnadsvård

Tanums kommun planerar att testa insatser och arbetsmetoder som leder till kompetensutveckling inom byggnadsvård och återbruk av byggmaterial. Arbetet ska leda fram till en manual för hur befintliga material och värden i en byggnad är utgångspunkt för ombyggnadsinsatser.

Metoder för stabil byggnadsvård

Lysekils kommun ser på möjligheterna för att anpassa kommunens verktyg och arbetssätt för att skapa metoder för en stabil byggnadsvård. Metoden ska ha förutsättningar för att utvecklas i samverkan med externa aktörer, intressenter och föreningslivet i kommunen.

Återbruksmarknad

Orust Kretsloppsakademi fokuserar på att skapa kunskap om hur en återbruksmarknad för befintligt husmaterial kan effektiviseras och göras affärsdrivande.

Förstudie

Se Huset har fått bidrag från Fyrbodals kommunalförbund till att utföra en förstudie som avslutades vid årsskiftet 2017–2018.

I förstudien har vi formulerat och funnit svar på några frågor om byggprocessen.

  • Vilka är aktörerna?
  • Var saknas kunskap?
  • Var och hur behöver den förstärkas?
  • Vad händer med byggnadsvården i övergången mellan olika kompetenser?

Se Huset har ansökt om ytterligare bidrag för att kunna låta studien övergå i ett huvudprojekt. Besked om eventuellt bidrag väntas komma under våren 2018.

Frågor

Välkommen att kontakta Stina Norén Hermansen via e-post stina.hermansen@lysekil.se eller telefon 0523 - 61 33 55