Translate site

Translate

Meny

Coworking i Brodalen

Projektet CoBro:s övergripande mål är att utveckla en coworking space – en kreativ mötesplats i attraktiv miljö där företagare, anställda vid företag på annan ort eller studenter som tillsammans skapar förutsättningar för att inspirera och stötta varandra.

Det innebär att man utbyter yrkeserfarenheter, delar på resurser, minskar resandet och bidrar till en hållbar livsstil med välbefinnande och balans mellan arbete och fritid som centralt. På mötesplatsen planeras det för att erbjuda god uppkoppling, skrivbordsplatser, samlingslokal och konferensmöjligheter. Detta efterfrågas i många fall då man kanske inte har en tillräckligt god arbetsmiljö i hemmet och man vill arbeta i närheten av sitt boende eller vistelseorten.

Klättring med internationell status

I Lysekils kommuns norra delar finns bland de bästa klätterbergen i Sverige och därför har klättring blivit en allt viktigare del av att utveckla platsens attraktivitet för både boende och besökare. Klättringen i Brodalen betraktas vara i världsklass och är internationellt välkänd i klättersammanhang. Detta har medfört inflyttning till området.

I många fall är klättring en livsstil och det finns en efterfrågan hos målgruppen efter kreativa arbetsplatser för entreprenörer och innovatörer med god arbetsmiljö med rätta fysiska förutsättningar.

Coworking på landsbygden

Coworking-platser finns framförallt i storstäder men vi kan se att fenomenet även börjar dyka upp i mindre orter i Sverige. Mycket pekar på att vi framöver kommer att se allt fler coworking platser som samexisterar med öppna innovationsprogram för entreprenörer. Innovation frodas i gynnsamma omgivningar med inspirerande och motiverande människor med olika tankesätt och kompetenser men som delar samma värdegrunder.

Händer just nu

Inventering av möjliga lokaler för en coworking-plats i norra kommundelarna har genomförts och Bro tidigare skola bedöms passa bra för ändamålet.

Parallellt kommer det att genomföras en digital föreläsningsserie för alla som är nyfikna på vad en coworking-plats i Brodalen kan innebära. Först ut är Arctic Coworking Lodge från Lofoten den 4 februari kl. 18.30, via Teams.

Dela gärna dina synpunkter med oss.

Kontaktuppgifter
Cia Säll, destinationsstrateg, avdelningen för hållbar utveckling
Mejll: cia.sall@lysekil.se
Telefon: 0523–61 30 00

Finansiering och varaktighet

CoBro är en förstudie som delfinansieras av Tillväxtverket i samverkan med Lysekils kommun och Upplevelseakademien. Förstudien kommer att pågå 1 januari - 30 september 2021.

Projekt CoBro är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målenlänk till annan webbplats och Vision Lysekil 2030:

Vision Lysekil 2030:
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”