E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Företagsbesök

Kunskap om företagen lägger grunden för ett gott företagsklimat.

Politiker och tjänstepersoner kommer gärna ut till ert företag för att få veta mer om er verksamhet. Vi vill veta hur det ser ut just nu och vilka planer ni har för framtiden.
På så sätt får vi en möjlighet att göra bättre prioriteringar.

Med anledning av Corona-pandemin har vi inte gjort fysiska företagsbesök men till hösten planerar vi för att återuppta besöken .

Kontakta näringslivsutvecklare/företagslots Renée Daun om du vill veta vilka möjligheter till stöd, ekonomiskt och rådgivning, som finns tillgängligt med anledning av krisen.

foretagslots@lysekil.se

0523-61 31 67