Meny

Företagsbesök

Kunskap om företagen lägger grunden för ett gott företagsklimat.

Politiker och tjänstepersoner kommer gärna ut till ert företag för att få veta mer om er verksamhet. Vi vill veta hur det ser ut just nu och vilka planer ni har för framtiden.
På så sätt får vi en möjlighet att göra bättre prioriteringar.

Kontakta näringslivsutvecklare Renée Daun om ni vill ha besök renee.daun@lysekil.se