Meny

Arbetsmarknadstorget

Fyra personer vid en laptop

På Arbetsmarknadstorget kan du få hjälp och stöd om du är arbetslös. På Arbetsmarknadstorget jobbar man efter ett koncept som kallas ”En väg in” som bygger på samverkan för att erbjuda ”flera vägar vidare”.

Vem kan få hjälp av Arbetsmarknadstorget?

För att få hjälp av Arbetsmarknadstorget behöver du bli hänvisad av Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Även du som omfattas av LSS kan få hjälp av Arbetsmarknadstorget. När du blivit anvisad kontaktar vår personal dig och bokar in en besökstid.

Vilken hjälp erbjuder Arbetsmarknadstorget?

Du som varit utan arbete en längre tid kan få hjälp och stöd på Arbetsmarknadstorget. Här kan du få hjälp med att hitta passande utbildning, praktik/arbetsträning och eventuellt kortare anställningar för att förkorta din tid som arbetslös och motverka utanförskap.

Tillsammans utformar vi en plan som utgår från just dina styrkor, önskemål och drömmar, samtidigt som vi försöker se eventuella hinder och svårigheter. Vi försöker hitta den lösning som passar bäst för dig.

Vad är Arbetsmarknadstorget?

Arbetsmarknadstorget är en arena för samverkan mellan olika berörda verksamheter som stöttar personer på väg mot utbildning, arbete, sysselsättning och egen försörjning. Representanter på Arbetsmarknadstorget arbetar bland annat med med arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning/SFI, yrkes- och studievägledning, socialt arbete samt ekonomiskt bistånd. Även resurs från Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet deltar.