Translate site

Translate

Meny

Arbetsmarknadstorget

Fyra personer vid en laptop

På Arbetsmarknadstorget kan du få hjälp och stöd i att hitta arbete och sysselsättning.

Arbetsmarknadstorget är en arena för samarbete, mellan Arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och Individ- och familjeomsorgen, som stöttar personer på väg mot utbildning, arbete, sysselsättning och egen försörjning. Här hittar du frågor och svar om Arbetsmarknadstorget.

Hur kommer du i kontakt med Arbetsmarknadstorget?

Du som arbetssökande kommer till Arbetsmarknadstorget efter att du fått en anvisning av Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen (IFO) eller att du blivit biståndsbedömd. Därefter kontaktar vår personal dig och bokar in en besökstid.

Var finns Arbetsmarknadstorget?

Arbetsmarknadstorget hittar du i Arbetsmarknadsenhetens lokaler vid Högskolecenter på Verkstadsgatan 6, plan 2. Här finns både personal från Arbetsförmedlingen och Lysekils kommun som på ett smidigt sätt samarbetar med den arbetssökande i centrum.

Hur arbetar man på Arbetsmarknadstorget?

På Arbetsmarknadstorget jobbar man efter ett koncept som kallas ”En väg in” och bygger på en fördjupad myndighetssamverkan för att erbjuda ”flera vägar vidare”.

Här kan insatser genomföras för att förkorta din tid som arbetslös och motverka utanförskap. Arbetsmarknadstorget ska också fungera som ett nav för dialog kring deltagares stegförflyttningar mot utbildning, arbete och egen försörjning. Utredning och bedömning av deltagares arbetsförmåga kan även utföras i samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen.

Hur arbetar man med att matcha arbetssökande med utbildning, praktik och arbetsplats?

Arbetsmarknadstorget undersöker och inventerar förutsättningar till utbildning samt praktikplatser och anställningar vid kommunens olika förvaltningar och inom Arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter.

Matchning av arbetssökande med arbetsplatsernas förutsättningar att erbjuda lämplig sysselsättning görs fortlöpande.

Arbetsmarknadsenheten stöttar kommunens förvaltningar vid omförhandling och förlängning av alla typer av bidragsanställningar.

Förvaltningens medarbetare på Arbetsmarknadstorget

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde

Magnus Heimersson

Arbetsmarknadskonsulent

076-796 61 08
magnus.heimersson@lysekil.se

Arbetsgivare och arbetsplatser

Maria Ragnarsson

Arbetsmarknadskonsulent

0523-61 31 73

maria.ragnarsson@lysekil.se

Intern resurs, statsbidrag, praktik-anskaffning, bidragsanställningar, rehab

Cecilia Bourne

Arbetsmarknadskonsulent

070-335 20 83

cecilia.bourne@lysekil.se

Funktionshinder, SoL och LSS

Randa Haddad

Arbetsmarknadskonsulent

076-762 27 66

randa.haddad@lysekil.se

Vuxna arbetssökande

Helen Jarestam

Arbetsmarknadskonsulent

0523-61 34 10

helen.jarestam@lysekil.se


Nyanlända och ungdomar