Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Unga kommunutvecklare

Två unga kommunutvecklare ska utveckla vår kommuns kommunikation med barn och unga.

Efter vårens arbete med unga kommunutvecklare har två nya kommunutvecklare, Ilijana och Shukri anställts. Unga vet bäst hur man når ut med information till unga och de ska därför vara med och utveckla och driva kommunens kommunikation med målgruppen och utveckling av Instagramkontot “Ung i Lysekils kommun”.

Genom Instagramkontot och de unga kommunutvecklarnas kompetens och perspektiv är förhoppningen att det ska bli lättare för unga att påverka i kommunala frågor. Dels för att öka engagemanget hos unga i kommunala frågor, och dels för att göra det lättare för unga att påverka. Lysekils kommun behöver barn och ungas perspektiv för att lyckas i arbetet. Kommunen behöver också nå ut med information om lediga jobb och fritidsaktiviteter till fler unga.

Våra unga kommunutvecklare presenterar sig

Ett av de unförsta uppdragen Ilijana och Shukri fick var att göra en presentationsfilm om sig själva. Visst har de gjort ett bra jobb?

 

Koppling till utvecklingsområde Barn och unga vår framtid

Barn och unga är vår framtid är ett prioriterat utvecklingsområde i kommunen. Beskrivningen av utvecklingsområdet ser ut så här:
"Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt, fungerande, gott vuxenliv. Barn och unga är Lysekils kommuns framtid. Det är viktigt att vi har en stabilitet i detta
utvecklingsområde så att fler unga familjer väljer att stanna och att nya familjer väljer att flytta hit. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala kostnader".

För arbetet ges följande inriktning:
"Barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp i Lysekils kommun. Vi ska arbeta med att främja, förebygga och vid behov stötta och hjälpa målgruppen. Vårt arbete ska ske med gemensamt fokus och i samarbete mellan berörda verksamheter. Vi ska utgå från barn, ungas och familjers behov och förutsättningar. Valda metoder och verktyg ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vill att barn, unga och deras familjer ska ha en god psykisk och fysisk hälsa som en grund för att lyckas i skolan och gå vidare till ett aktivt arbetsliv. Barn och unga ska Inkluderas i vårt samhälle oavsett sina förutsättningar. För att lyckas med detta är det viktigt att barn och ungas inflytande främjas och tas på allvar".

Bakgrund

Under våren 2021 anställde Lysekils kommun sju unga kommunutvecklare för att få ett ungdomsperspektiv på viktiga frågor i kommunen. I det här fallet handlade det om att analysera resultatet av LUPP, den enkätundersökning som unga på högstadiet och gymnasiet i Lysekils kommun fick svara på året innan. Du kan läsa mer under rubriken Kommunutvecklare våren 2021.

Enligt resultatet var kommunikation ett av tre huvudsakliga problemområden och därför satsar enheten Ung Utveckling särskilt på kommunikationsfrågor och har valt att anställa två unga kommunutvecklare som ska arbeta just med kommunikation.

Unga kommunutvecklare våren 2021

Lysekils kommun anställde sju unga kommunutvecklare under våren 2021. Här kan du läsa mer om uppdraget, arbetsprocessen och resultatet.

Uppdraget

Under våren 2021 anställde Lysekils kommun sju unga kommunutvecklare för att få ett ungdomsperspektiv på viktiga frågor i kommunen. I det här fallet handlade det om att analysera resultatet av LUPP, den enkätundersökning som unga på högstadiet och gymnasiet i Lysekils kommun fick svara på året innan.

Problem och förslag på lösningar

I maj 2021 presenterade de unga kommunutvecklarna sin analys av enkätresultatet för Rådet för folkhälsa och social hållbarhet. De presenterade först de huvudsakliga problemområden som de sett utifrån resultatet:

  • Kommunikation
  • Hälsa
  • Fritid och skola

Därefter kom de med förslag på vad kommunen kunde göra framöver för att förbättra situationen för unga i Lysekil. Det handlade om alltifrån att starta upp en plattform för kommunikation mellan kommunen och ungdomar, införa gratis skolbusskort och diskutera normer kopplade till genus i skolorna.

En mer omfattande beskrivning av vad de unga kommunutvecklarna presenterade hittar du i sammanfattningen Pdf, 206.1 kB..