Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Ung Mötesplats – fritidsgård och uppsökande/aktivitetsskapande verksamhet

I Lysekils kommun finns Ung Mötesplats på Gullmarsborg.

Ung Mötesplats är en kommunal mötesplats för ungdomar mellan 10-18 år och ligger vid Gullmarsborgs sim- och ishall på Skolgatan 13 i Lysekil.

Här erbjuder vi bland annat pingis, biljard, film, VR-spel, ett urval av playstationspel, sällskapsspel, pyssel, café, musikrum, studierum samt behagliga ytor att bara hänga med vänner och personal. Verksamheten utformas efter besökarnas initiativ, intressen, idéer och önskemål. Det ska vara roligt och utvecklande att komma till oss. 

Dörren är självklart alltid öppen för dig som är vårdnadshavare.

Öppettider

Ung Mötesplats öppnar för hösten den 28/8

Måndag
Årskurs 4 till 6 kl. 13.45-17.00
Årskurs 7 till gymnasiet kl.18.00-21.00

Tisdag
Årskurs 4 till 6 kl.13.45-17.00
Årskurs 7 till gymnasiet kl.18.00-21.00

Onsdag
Årskurs 4 till 6 kl.13.45-17.00

Torsdag
Årskurs 4 till 6 kl.13.45-17.00
Årskurs 7 till gymnasiet kl.18.00-21.00

Fredag

Årskurs 4 till 6 kl.13.45-17.00

Årskurs 7 till gymnasiet kl.17.00-23.00 - OBS! varannan vecka - jämna veckor

Lördag, varannan vecka - jämna veckor
Årskurs 7 till gymnasiet kl.17.00-23.00

Alla är välkomna

På fritidsgården Ung Mötesplats ska alla kunna vara, känna sig välkomna och utveckla sig själva. Som besökare har du stort inflytande och delaktighet i verksamheten.

Här ska inte förekomma några kränkningar, droger/alkohol, verbalt eller fysiskt våld. Vi respekterar varandra oavsett kön, sexuell läggning, nationalitet, etnicitet, funktionsvariation och tar hand om varandra och vår gård för att alla ska få en meningsfull fritid.

Fritidsgården välkomnar besökare mellan 10 och 18 år (årskurs 4 till sista året på gymnasiet) i två olika besöksgrupper:

Elever i årskurs 4 till 6.
Elever i årskurs 7 till och med till gymnasiets tredje år.

Vi arbetar uppsökande

Vi finns till för dig som är mellan 10 och 18 år. Vi kan vara ett stöd för dig och vi finns på platser där du och dina kompisar vistas. Vi finns i en uppsökande verksamhet som vänder sig till dig som är mellan 10 till 18 år.

Om du har frågor, stora eller små, eller behöver prata om något som känns jobbigt, kan du vända dig till någon av oss. Vi kan ge dig stöd och hjälpa dig så du hittar rätt hjälp.

Vi vill minska utanförskap och öka förtroendet för samhället. Detta kräver ett samarbete mellan flera verksamheter och vi arbetar ihop med skola, socialtjänst och polis.

Vi arbetar på ett stödjande och uppmuntrande sätt och vi ser det som viktigt att samarbeta med både föräldrar och andra viktiga personer i kommunen.

Vi finns på platser där våra ungdomar befinner sig både dagar, kvällar och helger. Vi rör oss i olika miljöer så som idrottshallar, fritidsgården , skolor, men även på stan, vid badplatser och parker med mera. Vi arbetar med olika typer av aktiviter.

En annan viktig del i vårt arbete är att vara kunniga i hur ungdomars situation och behov ser ut, och att vi ska vara en tillgång och ett stöd till dig som är ung i vår kommun.

Vi har tystnadsplikt, men anmälningsskyldighet. Det betyder att vi inte får prata med någon om vad du berättat för oss, men om vi misstänker eller bedömer att ett barn/ungdom far illa, måste vi enligt socialtjänstlagens 14 kapitel 1§, anmäla det till socialtjänsten.

Du som är ung får gärna kontakta oss!

Du kan prata med oss om:

  • funderingar du har, när du inte vet vart du ska vända dig
  • oro för dig själv eller någon annan
  • familj och vänner
  • skola och framtid
  • ensamhet och vänskap
  • sorg och saknad
  • olika former av våld
  • alkohol och andra droger
  • kärlek och sexualitet
  • psykisk ohälsa.

Att prata med oss är alltid frivilligt. Vi har tystnadsplikt och det du berättar för oss stannar hos oss. Men om vi får reda på något som gör oss oroliga för dig, är vi skyldiga att kontakta socialtjänsten. I så fall försöker vi alltid prata med dig om detta först.

Kontakt

Har ni frågor eller funderar över något får ni gärna ringa oss! Kopplas via Kontaktcenter under kontorstid: 0523 - 61 30 00

Kontakt med Ung Mötesplats, personalen:

070-394 48 62

Du kan maila oss på ungutveckling@lysekil.se, och vi svarar alltid så snart vi kan!