Meny

Sommargatan 2022

Förra årets koncept med sommargata i centrum utvidgas i år. Övre Kungsgatan blir en del av sommargatan och nya spännande idéer testas för att få ett levande centrum.

Invigningen planeras till lördagen den 2 juli och sommargatan kommer att finnas på plats under vecka 27-34.

Förra sommaren hade vi i Lysekil i mångas tycke en uppskattad Sommargata i centrum där vi kopplade ihop torget med stadsparken. Satsningen medgav att det blev möjligt att testa hur man kan nyttja området på ett mer attraktivt sätt för både boende och besökare.

Genom att skapa nya mötesplatser i centrum och forma ett naturligt stråk mellan Kungstorget och stadsparken lockas fler besökare till centrum. Något som i sin tur syftar till att generar en ökad handel, liv och rörelse, café och restaurangbesök med mera.

För att skapa attraktiva mötesplatser köptes det in olika typer av sittmöbler såsom soffor, hammockar, hängmattor och liggstolar. Gatan och parken möblerades också med blomsterarrangemang, lekskulpturer, en lek- och sagohörna, boulebana, bordtennisbord och balanslina. Möblerna som köptes in har under året används på skol- och förskolegårdar samt i andra stadsmiljöer.

Sommargatans sträckning utökas

Det var alltså ett första test förra året och nu skulle vi vilja gå vidare och utveckla ytterligare lite inför den här sommaren. Vi tänker oss samma sträckning som förra året men utvidgat även med övre Kungsgatan då handlarna där är väldigt entusiastiska över idéen. Det planeras för att erbjuda alternativa parkeringsplatser längs Drottninggatan.

Vi kommer att försöka återanvända en del av möblerna från förra året men hoppas också kunna ha lite nytt för att skapa intresse. Även de kommunala bolagen är med och bidrar med idéer och en del "inredning" till vår sommargata.

Nyhet i år

En nyhet som vi lanserar i år är möjligheten att bli fadder till en parkeringsruta. Det fungerar så att en handlare, förening eller annan aktör i centrum är välkommen att ta ansvar för att inreda en parkeringsruta i det område som kommer att vara gågata över sommaren.

Det är kostnadsfritt att vara fadder för en parkeringsruta, vilket innebär att inga markupplåtelseavgifter kommer att tas ut.

Tanken är att vi tillsammans med lokala aktörer ska smycka och pynta så att det är fint och trevlig i vårt centrum.

Trafikomläggning under sommargatan

Trafikriktningen byts på Korsgatan som förra året så trafiken leds in från Drottninggatan, möjlighet att svänga vänster in på Kungsgatan och sedan vänster ner längs Apoteksgatan.

Den övre delen av mellan Skottegatan och Bansviksgatan, blir gångfartsområde. Det innebär att du får lov att köra bil där men inte snabbare än gångfart. Tänk på att du som är förare har väjningsplikt mot gående.


Gemensamt för gågata och gångfartsområde

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav.
Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får endast parkera fordonet på anvisade platser. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Detta gäller för gågata

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan, transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan, transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

 

Så här såg det ut förra året, kommer du ihåg?

Material fritt att använda i informationssyfte om sommargatan

 

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se