Meny

Båtupplag

Hamnenheten driver två båtupplag i Valbodalen och Långevik där du har möjlighet att hyra en plats för förvaring av din båt när den står på land. Detta kan du göra både sommar och vinter.

Tänka på vid förvaring på upplaget

Din båt, båtvagga och övrig utrustning ska märkas tydligt med namn och telefonnummer. Vid säsongens slut ska din båt vara borttagen och båtuppläggningsplatsen lämnas väl städad.

Vad kostar det?

Korttidsupplagshyra

För hyra kortare är 2 veckor utgår en fast avgift om 380 kr.

Vinterupplag 15 september till 31maj

Hyran för ditt vinterupplag räknas ut genom en fast avgift på 380 kr inklusive moms. Till det tillkommer 104 kr per m² inklusive moms.

Upplagsytan beräknas genom båtens, vagnens, stöttorna eller båthusets ect längd- respektive breddmått och ökas med 60 cm.

Om du som kund inte är kommunmedlem i Lysekils kommun tillämpas ovanstående avgifter multiplicerat med 1,5.

Sommarupplag från 1 juni till 14 september

Hyran för ditt sommarupplag räknas ut genom en fast avgift på 190 kr inklusive moms. Till det tillkommer 52 kr per m² inklusive moms.

Upplagsytan beräknas genom båtens, vagnens, stöttorna eller båthusets ect längd- respektive breddmått och ökas med 60 cm.

Om du som kund inte är kommunmedlem i Lysekils kommun tillämpas ovanstående avgifter multiplicerat med 1,5.

Masthus

I Valbodalen finns det möjlighet att förvara sin mast i masthuset 440 kr.

Detta behöver du känna till när du använder spolplattan

Spolplattan är endast avsedd för båtar och det är förbjudet att använda egen högtryckstvätt. . Använd inte avfettande medel under tvätt av båten då dessa medel täpper igen filtren. Möjligheten att spola av båten på spolplatta finns i Valbodalen och i Fiskebäckskil. Lyckans slip har hand om spolplattan i Fiskebäckskil.

Har du frågor?

Du är välkommen att ringa eller mejla till Kontaktcenter om du har frågor eller funderingar.

Öppettider är måndag till torsdag 8.00-16.30 samt fredag 8.00-16.00.

Telefon: 0523-613000

E-post: kontaktcenter@lysekil.se