Meny

Vandringsleder

Lysekils kommun har påbörjat ett nytt projekt där kommer det bli lättare, tryggare, mer attraktivt och samtidigt hållbart att vistas ute i naturen.

Arbetet innefattar en kartläggning av vandringslederna i Lysekils kommun och samarbete med andra lokala aktörer för en ökad kvalitetssäkring genom att förbättra information, skyltning och service längsmed lederna.Projektet består av:

 • Identifiera nulägesbild
 • Ta fram en målbild
 • Ta fram en handlingsplan
 • Genomföra åtgärder
 • Skapa en över tid hållbar organisation

Effektmål:

 • Förbättrad folkhälsa: Högre livskvalitet och sparad sjukvård
 • Ökad lokal turism: En krona ut är tio kronor in
 • Attraktivare kommun/region: Företagsetablering , arbetstillfällen, inflyttning
 • Ökad kunskap om naturen: betydelse för oss i dagens utmaningar som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald

Genomförandet, tidplan:

Fas 1 (2023-2024)

 • Inventering och skick av befintliga vandringsleder
 • Dialog med medborgare (Enkät Länk till annan webbplats.)
 • Ta fram en handlingsplan – plan för att kvalitetssäkra vandringslederna
 • Förankring av huvudmanskap och framtagning av överenskommelse/ nyttjanderättsavtal
 • Skapa en hållbar organisation – roll och ansvarsfördelning

Fas 2 (2024-2025)

 • Genomföra underhåll och upprustning enligt handlingsplanen

Fas 3 (2024 - 2026)

 • Samordning av informationsmaterial såsom hemsida, kartmaterial digitalt och/eller tryckt.
 • Utveckling av vandringserbjudanden i samverkan med aktörer

Fas 4 (tillsvidare)

 • Kontrollbesiktning och uppföljning

Här kommer inspiration från nationellt ramverk för vandringsleder:

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se