Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Lotteritillstånd

Lotterier är en viktig inkomstkälla för föreningslivet. För att få sälja lotter krävs ett lotteritillstånd.

Ansökan om lotteritillstånd

Det finns två olika lotteritillstånd att söka;

  • Tillfälligt tillstånd, gäller i tre månader.
  • Tillstånd som gäller i tre år.


Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • Föreningens stadgar.
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret.
  • Protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.


På ansökningsblanketten ska föreningen föreslå en kontrollant, som inte får vara medlem i föreningen. Kontakta Torgny Jansson, enhetschef Fritid, för ansökningsblankett.

Tillfällen när lotteritillstånd inte behövs

Tillstånd behövs inte om:  

  • En tillställning eller sammankomst är huvudattraktion och lotteriet ett inslag.
  • Försäljningen är begränsad i tid och plats till samma område där tillställningen sker.
  • Högsta insats är max 7 kr och högsta vinstvärde 700 kronor.
  • Minst 35 procent och max 50 procent ska gå till vinster.

Exempel är marknader, tipspromenader och syföreningsauktioner.

Lotteritillstånd ideella föreningar

För ansökan om lotteritillstånd till ideella föreningar i Lysekils kommun är du välkommen att kontakta vårt fritidskontor.