Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Bidrag, stöd och stipendier

Ideella föreningar, studieförbund med flera kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos kommunen.

För att kunna söka föreningsbidrag hos Lysekils kommun ska föreningen vara registrerad hos utbildningsförvaltningen och vara godkänd som bidragsberättigad förening. I "Regler för föreningsbidrag i Lysekils kommun" kan du läsa mer om vad det innebär.

Statligt LOK-stöd

Statligt stöd för idrottsföreningar som utbetalas via Riksidrottsförbundet. Föreningen söker på idrottonline.se. För att kunna göra detta måste du aktivera föreningen idrottonline sida.

Idrottslyftet

Idrottslyftet är ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med syfte, mål och svensk idrotts strategiska inriktning.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ger statligt stöd till ungdomsorganisationer. De betalar ut till riksorganisationer som sedan betalar vidare till lokala föreningar utifrån helt olika kriterier. Kontakta din riksorganisation.

Arvsfonden

Stöd ur Allmänna arvsfonden kan lämnas till föreningar och organisationer som bedriver ideell verksamhet. Fondens medel ska delas ut för att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn och ungdomar upp till 25 år och personer med funktionshinder.