Meny

Evenemangslots

Lotsen är din ingång och stödjer dig som vill arrangera evenemang i Lysekils kommun.

Välkommen att ta kontakt med evenemangslotsen

När du kontaktar kommunen om olika former av stöd eller andra frågeställningar kring evenemang, då är det evenemangslotsen som i första hand reder ut frågetecken och behandlar olika former av frågor om stöd.

Evenemangslotsen kan:

  • stötta dig i din planering genom att reda ut vilka tillstånd som behövs
  • stötta dig som arrangörer med rådgivning inför genomförande av evenemang
  • bidra till att ditt evenemang utvecklas än mer hållbart
  • ge information om evenemangsplatser och arenor.
  • lotsa dig vidare till rätt tjänsteperson vid specifika frågor
  • ta emot din ansökning om evenemangsstöd och lyfta ansökningen i kommunens evenemangsråd.

Du är alltid välkommen att kontakta evenemangslotsen!

Evenemangslots Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 31 48
E-post: evenemangslots@lysekil.se

Viktoria Drottz, evenemangslots i Lysekils kommun.

Evenemang är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen Länk till annan webbplats. och Vision Lysekil 2030:

Vision Lysekil 2030:
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”