Meny

Evenemangslots

Lotsen är din ingång och stödjer dig som vill arrangera evenemag

Välkommen att ta kontakt med evenemangslotsen

Din entré till Lysekils kommun

Evenemanglotsen är Lysekils kommuns ingång för dig som vill arrangera ett evenemang.

När du kontaktar kommunen om olika former av stöd eller andra frågeställningar kring evenemang, då är det evenemangslotsen som i första hand reder ut frågetecken och behandlar olika former av frågor om stöd.

Evenmangslotsen kan:

  • Stötta dig som arrangörer med rådgivning inför genomförande av evenemang.
  • Stötta dig i din planering genom att reda ut vilka tillstånd som behövs.
  • Bidra till att ditt evenemang utvecklas än mer hållbarat.
  • Ge information om evenemangsplatser och arenor.
  • Lotsas dig vidare till rätt tjänstperson vid eventuella frågor.
  • Ta emot din ansöknigar om stöd.

Vi hjälper dig gärna!

Det är vi som är evenemangslotsar. Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Evenemangslots Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 31 48
E-post: evenemangslots@lysekil.se

Tobias Nygren (Vikarie)

Victoria Drottz (Föräldraledig)