Meny

Övrigt att tänka på

Här hittar du övrig information som är viktig att ha koll på.

Avtal

Tänk på att alltid skriva avtal på överenskommelser med samarbetspartners, artister med flera, för att undvika att oenigheter och konflikter uppstår. Det är många som bistår till att skapa ett bra arrangemang. Det kan behövas skriftliga avtal med parter som bidrar till evenemanget. Det kan handla om underleverantörer av mat, artister, infrastruktur eller annat vitalt innehåll för själva genomförandet. Granska villkoren så att de passar dina förutsättningar och önskemål.

Försäkringar

Arrangören bör förhandla med ett försäkringsbolag om lämpligt försäkringsskydd för personal, besökare och materiel. Se till att ge försäkringsbolaget en god beskrivning av evenemanget och för sedan en dialog med bolaget så att ni får rätt försäkringsskydd. Dialogen bör dokumenteras i ett försäkringsbrev.

  • Finns ansvarsförsäkring för personal/ledare/funktionär?
  • Finns lokal/anläggningsförsäkring?
  • Gäller försäkring även uthyrning av lokal/anläggning?

Stim

När du arrangerar konserter, festivaler eller mindre spelningar med livemusik behöver du en musiklicens från Stim. Avgiften för konserter är relaterad till evenemangets biljettpris och du betalar en avgift per besökare.

Kontakta Stim för mer information. www.stim.se Länk till annan webbplats. eller telefon 08-783 88 00. Tänk på att man även behöver Stim-licens för uppspelning genom Spotify. Kom ihåg att du behöver Spotifys tjänst för företag, Spotify Business, när du har en verksamhet. Stim-licens ingår inte i avtalet med Spotify.

Tillgänglighetsanpassat

Evenemang ska vara till för alla. Här följer några huvudpunkter att tänka på i planeringen och förberedelserna av evenemang:

  • Att informera om tillgänglighet/bemötande
  • Entréer och dörrar
  • Hygienutrymmen
  • Scen och huvudattraktion

Toaletter/renhållning

För att veta hur många toaletter som behövs vid ett evenemang finns följande riktlinjer. Beräkna först antalet personer som samtidigt kommer att befinna sig i området.

  • Vid arrangemang utan ölservering: 3 toaletter per 1000 besökare.
  • Vid servering av öl: 6 toaletter per 1000 besökare.

Toaletter skall hålla en hygienisk standard och hållas öppna under hela evenemanget.

Glöm inte att vid varje tillfälligt arrangemang skall dessutom finnas sopkärl.