Meny

Marknadsföring och värdskap

Här hittar du tips och information om hur du kan marknadsföra ditt evenemang och utveckla ditt värdskap.

Evenemangskalender

Som arrangör har du möjlighet att lägga upp ditt evenemang i Lysekils gemensamma evenemangskalender via vastsverige.com/lysekil.

Lägg upp ditt evenemang i evenemangskalendern

Alla evenemang som läggs upp ska vara riktade till allmänheten; en publik aktivitet som är avgränsad i tid och rum. Det har ett program, en arrangör, åskådare och/eller deltagare. För arrangörerna är det en icke-frekvent aktivitet (inträffar till exempel en eller enstaka gånger årligen) utanför det normala programmet. Evenemanget ska inte propagera för viss religion eller politisk inriktning, och vara öppet och inkluderande för alla målgrupper.

Evenemangstexten med tillhörande bild(er) kommer granskas och godkännas av turistinformatör eller evenemangslots innan publicering. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar samt neka publiceringen av ditt evenemang om det inte uppfyller ovanstående kriterier.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via turistinformation@lysekil.se eller evenemangslots@lysekil.se

Övrig marknadsföring lokalt

Lokal press

Paketering

Vill du utveckla ditt evenemang ytterligare, samverka gärna med andra aktörer. Kontakta vår turistinformatör via turistinformation@lysekil.se för att få tips och vidare kontaktuppgifter till hotell, restauranger och andra besöksnäringsaktörer.

Dokumentation

Ett tips är att alltid fotografera vid ditt evenemang, då finns det bra bilder inför framtida arrangemang. Försäkra er om att ni har skriftligt medgivande att publicera från de personer som syns på bilderna. Bilderna ska vara i liggande format med hög upplösning.

Värdskap

Om arrangörer och funktionärer har ett gott värdskap bidrar det till en god evenemangsupplevelse hos besökaren. Turistrådet Västsverige tillhandahåller en digital värdskapsutbildning genom kursverktyget kurskoll.nu. Utbildningen sker via internet och tar cirka 1 timma. Utbildningen är gratis och distribueras genom vår turistinformatör som du får kontakt med via kommunens växel. Det går också bra att mejla till vardskap@vastsverige.com.