Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Miljö och hållbarhet vid evenemang

Lysekils kommun är medlem i organisationen Svenska Stadskärnor som arbetar för attraktiva stadskärnor. Greentime är en av Svenska Stadskärnors samarbetspartners och driver certifieringen Hållbart Evenemang.

Miljömärkning av evenemang

Certifieringen Hållbart Evenemang är ett verktyg för evenemangsarrangörer som vill säkerställa sitt hållbarhetsarbete. För att nå certifieringen ska en oberoende revisor granska hållbarhetsarbetet, både innan (digitalt) och under evenemanget. I certifieringsprocessen används ett digitalt verktyg som ger dig struktur och stöd.

Hållbart Evenemang erbjuder också kunskapshöjning för organisationer inom evenemangsbranschen som vill öka kunskapen och praktiskt kunna tillämpa hållbarhetsarbete kring evenemang.

Certifieringen Hållbart Evenemang Länk till annan webbplats.

Egen checklista

För eget enklare arbete kan checklistan nedan användas för direkt egenkontroll av evenemangets hållbarhetsfokus:

  • Återvinningsstationer med källsorteringsmöjligheter har placerats ut på lämpliga platser.
  • Mat och konsumtionsprodukter under evenemanget är miljömärka och ekologiska.
  • Engångsprodukter bör undvikas och kranvatten prioriteras framför flaskvatten.
  • Transporter av material till evenemanget är så korta och få som möjligt. De går med så miljövänliga alternativ som möjligt, gärna fordon drivna på förnybart bränsle.
  • Om extern lokal används bör den vara miljöcertifierad och använda sig av miljömärkta produkter.
  • Övriga transporter av deltagare uppmuntras, eller kravställs så långt som möjligt, till kollektiva transportmedel eller miljömärkta alternativ, gärna fordon drivna på förnybart bränsle.
  • El till evenemanget är ”grön el”, el som är producerad av sol, vind, vatten eller biobränsle.
  • Elektronisk utrustning som inte används stängs av när det är möjligt.

Uppmuntra hållbara resor

Tipsa gärna dina evenemangsbesökare hur de kan ta sig till evenemanget på bästa hållbara sätt. Genom att åka kollektivt eller samåka gör dina besökare en insats för miljön. Använd gärna följande länkar i er kommunikation:

Resa till och inom Västsverige - Västsverige.se Länk till annan webbplats.

Buss: www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats.

Tåg: www.sj.se Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se