Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Evenemangsstöd

Vår främsta uppgift är att bistå dig som evenemangsarrangör att få hjälp med frågor om hyra- och bokningar av kommunala anläggningar, marktillstånd, serveringstillstånd, livsmedelshantering, avstängningar av gata, nyttjande av parkeringar, bygglov med mera.

Utöver rådgivning kan du även ansöka om antingen praktiskt eller finansiellt stöd. Storleken på stödet matchas utifrån storlek på evenemang, antal förväntade besökare och andra faktorer som är unika för evenemanget.

Var därför noggrann när du beskriver ditt evenemang och hur du uppfyller de utsatta kriterierna för stöd.

  • Det praktiska stödet är anpassat utefter evenemangets behov av till exempel bajamajor, sopkärl eller grindar.
  • Vill du kan du istället ansöka om ett mindre finansiellt stöd.

Nödvändiga tillstånd

Kriterier för att få stöd från kommunen

Evenemanget ska för att kunna få stöd uppfylla dessa kriterier:

  • Bidra till en hållbar samhällsutveckling i enlighet med Agenda 2030, vilket innebär miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet.
  • Evenemang ska vara öppet för alla att ta del av som åskådare, inkluderande för alla målgrupper samt vara religiöst och politiskt obundet.
  • Evenemanget ska genomföras helt eller delvis inom Lysekils kommuns geografiska område.
  • Arrangören ska ha undersökt möjligheterna till annan finansiering, exempelvis sponsorer och sökta projektmedel.

Motprestation

Vid beviljat evenemangsstöd ska följande motprestationer följas:

  • I marknadsföring ska det tydligt framgå att Lysekils kommun är medfinansiär genom att Lysekils kommuns logga används i marknadsföringen. Om logotypen inte kan användas ska texten: ”Med stöd av Lysekils kommun” finnas med. Om inte detta efterföljs kan arrangören bli återbetalningsskyldiga.
  • Arrangören ska skicka in information om evenemanget till Lysekils kommuns officiella evenemangskalender. Länk till evenemangskalender Länk till annan webbplats.
  • Om inriktningen för arrangemanget förändras eller om evenemanget läggs ned ska stödet återbetalas.
  • En utvärdering av evenemanget ska göras av arrangören efter evenemanget har genomförts. Du som arrangör får ett mail från kommunen med en digital utvärdering.

Vad räknas som ett evenemang?

Ett evenemang är en publik aktivitet som är avgränsad i tid och rum. Det har ett program, en arrangör, åskådare och/eller deltagare. För arrangörerna är det en icke-frekvent aktivitet (inträffar till exempel en eller enstaka gånger årligen) utanför det normala programmet.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se