Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Regler för bokning av Oscars societetshus

Läs gärna våra regler innan ni lägger in en bokning.

 • Lokalen är maximerad till 350 personer.
 • Samtliga tillstånd som kan krävas för att arrangera tillställningen skall sökas av hyresgästen. Om tillställningen är offentlig skall tillstånd sökas från polisen. Utskänkningstillstånd för alkoholhaltiga drycker sökes hos socialförvaltningen. Hyresvärden förbehåller sig rätten att mot person eller organisation som står för värderingar vilka strider mot de demokratiska riktlinjer som styr Lysekils kommuns verksamhetsdirektiv neka upplåtelse av lokal. Arrangemang som anordnas i kommunala lokaler och som vänder sig till ungdom upp till 20 års ålder skall vara alkohol och drogfria.
 • Enligt upphovsrättslagen kan offentligt framförande av musik i vissa fall kräva tillstånd av svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM). Närmare upplysning lämnas av STIM, https://www.stim.se/sv Länk till annan webbplats.
 • Lokalen uthyres med befintlig utrustning. Har även köket vid samlingslokalen förhyrts ingår viss utrustning. Det åvilar hyresgästen att informera sig om den befintliga utrustningen som finns i Oscars.
 • Besiktning av lokalen sker efter uthyrningstillfället. Åverkan på lokalens interiör genom spikning eller annat montage är ej tillåtet. Användning av rökmaskiner i lokalen är ej tillåtet då detta kan utlösa fastighetens brandlarm. Hyresgästen ansvarar för skador och eventuella skadespråksansvar som kan uppkomma till följd av arrenangemanget. Det är av vikt att hyresgästen vid hyrestidens slut tillser att fönster och dörrar är stängda och låsta. Hyresgästens tillhörigheter skall bortforslas innan hyrestidens slut. Kvarlämnat material kan komma att bortforslas på hyresgästens bekostnad.
 • Hyresgästen svarar för betryggande vakthållning såväl inomhus som utomhus vid evenemang Denna fråga regleras i detalj via polisens tillståndsgivning. Hyresgästen skall tillgodo se att god ordning råder i lokalen, om detta inte sker eller annan händelse uppkommer som är graverande för hyresgästen förbehåller sig hyresvärden att vid annat tillfälle vägra uthyrning till hyresgästen. Hyresgästen är arbetsgivare för erforderlig personal
 • Hyreskontraktet får ej överlåtas till annan part.
 • Förtäring av alkohol får ej förekomma i lokalen vid uthyrning där allmänheten har tillträde om inte särskilt tillstånd för detta beviljas. Rökning är ej tillåten i lokalerna.
 • Fordon får inte uppställas Havsbadsparken.
 • Force majeure. I händelse av strejk, lockout, brand, översvämning eller annan händelse som kan betecknas som force majeure kan inte skadeståndskrav ställas på kommunen.
 • Om fel uppstår som är relaterat till fastigheten kan jourhavande personal på Samhällsbyggnadsförvaltningen nås via tele nr: 031-703 16 84 samtalet går till larmcentralen där man ber att bli uppkopplad till jourhavande personal för kommunens fastigheter.