Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Bibliotekets personuppgiftshantering

Fredagen den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla som lag i Sverige.

Dataskyddsförordningen, som också kallas för GDPR vilket är en förkortning för ”General Data Protection Regulation”, ersatte personuppgiftslagen (PUL) från och med fredagen den 25 maj 2018.

Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet.

Dina personuppgifter på Lysekils stadsbibliotek

Lysekils stadsbibliotek hanterar dina personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen samt de framtagna policybesluten Lysekils kommun tagit fram. Du har tillgång till dina uppgifter via inloggningen på ”Mina sidor”. Har du frågor angående bibliotekets hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på stadsbiblioteket@lysekil.se.

Du kan läsa mer om hur Lysekils kommun behandlar dina personuppgifter via Länkar nedan. Där hittar du även en länk till mer information om dataskyddsförordningen på webbplatsen för Sveriges Kommuner och Landsting.