Meny

Låneregler och avgifter

På biblioteken finns många olika medier att låna hem, vi har bland annat böcker, ljudböcker, tidskrifter och filmer på DVD. Vi har även fritt Wifi.

Låneregler

Detta är ett bindande avtal
När du tar emot ditt lånekort och registreras i vårt bibliotekssystem så innebär det ett
godkännande av detta avtal som är bindande mellan dig och biblioteken i Lysekils
kommun och det gäller fram till dess att du av någon anledning upphör som kund hos
oss.

På biblioteket är det mesta gratis
Det kostar dig ingenting att använda biblioteket låna, få svar på dina frågor
Men för att biblioteket skall fungera bra för alla behövs vissa regler som du måste
känna till.

Bibliotekskort
Det första kortet är gratis och erhålls mot uppvisande av legitimation.Är du mellan 6 och 15 år så måste målsman underteckna en låneförbindelse.
Barn får sitt första egna lånekort när de börjar skolan.
För att låna video ska du ha fyllt 15 år.
Bibliotekskortet ska uppvisas vid varje lånetillfälle.
En avgift tas ut för att ersätta ett förlorat kort.

PIN-kod
Till ditt bibliotekskort väljer du en fyrsiffrig säkerhetskod (PIN). Denna behövs för att låna i våra självbetjäningsdiskar och även för att logga in på våra digitala tjänster. Du kan själv ändra PIN-koden under ”Mina uppgifter” när du är inloggad på dina sidor.

Ansvar
Bibliotekskortet är en värdehandling. Du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort och blir ersättningsskyldig för det som förstörs eller försvinner.
Anmäl omedelbart till biblioteket om du förlorat ditt bibliotekskort!

Lånetid
Den normala lånetiden är 4 veckor men kortare tid förekommer vid kö eller för vissa
medier.

Omlån
Du kan låna om en bok två gånger om den inte reserverats av någon annan. Omlån kan även ske per telefon eller via internet, då behöver du en PIN-kod som du får av oss på biblioteket vid uppvisande av bibliotekskort samt ID-handling

Reservation
Du kan fysiskt på biblioteket, via telefon eller via internet ställa dig i kö för en bok som är utlånad. När boken kommer in så får du ett meddelande per SMS, e-post eller brevledes. Du kan även reservera böcker via internet.

Skador
Biblioteken i Lysekils kommun ansvarar ej för fel eller skador som kan uppstå på låntagares dator, videoutrustning, CD-spelare, kassettbandspelare m.m. på grund av t.ex. datorvirus, skadade skivor eller band.

Personuppgiftskydd (GDPR)
Se nedan. (Bibliotekets personuppgiftshantering.)

Övrigt
En avgift tas ut om lånade böcker inte återlämnas i tid. Detta gäller inte barnböcker.
Om lånet inte återlämnas trots påminnelse uttas förutom förseningsavgift även en kravavgift.
Obetalda skulder kan medföra att du spärras från att låna.
På biblioteket får du reda på aktuella priser.

För talbokslåntagare, Boken Kommer-låntagare och vissa institutioner gäller särskilda regler.

Avgifter på Lysekils bibliotek

På filialbiblioteken gäller delvis andra regler

Lånekort
Förnyat lånekort (vuxen) 20 kr
Förnyat lånekort (barn under 15 år) 10 kr

Förseningsavgifter (gäller även tidskrifter, läsapparater m.m.)
Normallån per vecka över tiden 5 kr
7-dagarslån per dag över tiden 2 kr
14-dagarslån per dag över tiden 1 kr
Förseningsavgifter tas inte ut på barnböcker.
Video
Förseningsavgift per dag (DVD) 10 kr
Maxavgift (DVD) 100 kr

Tre krav skickas om inte lånat material lämnas, därefter skickas räkning.
Kravavgift tillkommer vid tredje kravet 50 kr
Förkomna eller förstörda böcker, tidskrifter, filmer osv. ska ersättas med återanskaffningsvärdet.
Om det inte längre är möjligt att återanskaffa ovanstående görs en separat bedömning.

Avgift fjärrlån 20 kr per lån.
Beställning av kopior från andra bibliotek medför ofta en extra kostnad som bekostas av låntagaren.

Kopieringsavgift
Avgift för kopiering av A4 per sida - svartvit 2 kr
Avgift för kopiering av A4 per sida - färg 5 kr
Avgift för kopiering av A3 per sida - svartvit 4 kr
Avgift för kopiering av A3 per sida - färg 10 kr

Spärr av låntagare
Låntagare som dragit på sig en skuld till biblioteket på 100 kr eller mer spärras från ytterligare lån till dess att skulden är reglerad.

Därutöver kan en person spärras från ytterligare lån om denne vid upprepade tillfällen brutit mot bibliotekets regler

Undantag för avgifter görs i de flesta fall för Boken Kommer-låntagare, institutioner inom äldreomsorgen och talböcker.

Inköpsförslag

I vår katalog kan du enkelt göra inköpsförslag om du har önskemål om något du vill att biblioteket ska köpa in.

Fjärrlån

Om den bok du söker inte finns på biblioteken i Lysekils kommun kan vi, med vissa undantag, låna in den från något annat bibliotek.

Fjärrlåneavgiften, som du betalar när du hämtar boken, är 20 kr per bok.

När du beställer ett fjärrlån är det viktigt att du:

  • Anger en sista dag, efter vilken boken inte längre är aktuell; den kan vara reserverad eller utlånad.
  • Meddelar oss snarast om din beställning blir fel.
  • Hämtar boken så snabbt som möjligt sedan du har fått meddelande om att den har kommit; avgiften debiteras även om boken inte hämtas.
  • Återlämnar boken i tid.
  • Kontaktar oss innan lånetiden har gått ut om du vill ha förlängd lånetid, så frågar vi långivande bibliotek; lånetiden bestäms alltid där.

Det kan ta tid att handlägga ett fjärrlån och vi kan därför inte lova att boken kommer till en viss dag. Räkna med att ett fjärrlån tar minst en vecka att få.

När en beställd bok har kommit aviserar vi med post, e-post eller sms. Därför är det viktigt att du alltid informerar biblioteket när du ändrar adress, e-postadress eller mobilnummer.

Fjärrlån på andra språk än svenska

Om du vill låna en bok på andra språk än svenska som inte finns på biblioteken i Lysekils kommun kan vi, i många fall, låna in den från något annat bibliotek.

Dessa lån är avgiftsfria, undantaget är kurslitteratur på andra språk än svenska som har en fjärrlåneavgift på 20 kr per bok.

I övrigt gäller samma regler som vid andra fjärrlån här.

Samkatalog för Sveriges universitets- och högskolebibliotek.

Du kan söka efter böcker i Libris som är en samkatalog för Sveriges universitets- och högskolebibliotek.

Kurslitteratur som e-böcker

En del kurslitteratur finns som e-böcker. De är gratis tillgängliga på Elib via ditt lånekort på Lysekils stadsbibliotek. För att logga in på bibliotekets sida hos Elib behövs ditt lånekortsnummer och tillhörande PIN-kod.