Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vägminnen

Vägminnesvårdsprogrammet pekar ut vilka vägminnen som är väghistoriskt värdefulla.

I vägminnesvårdsprogrammet, framtaget av Vägverket i samarbete med Länsstyrelsen, Göteborgs museer och Bohusläns museum (1991), är vägarna 852, 853 och 854 utpekade som vägminnen. Ett vägminne är ett objekt eller en miljö som är väghistoriskt värdefull.

Likaså är den gamla vägen i Lyse, Bergs gator medförlängning mot väg 835 mot Skalhamn av väghistoriskt intresse.