Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Industrihistoria

I Lysekils kommun har stenbrytningen spelat stor roll alltsedan andra hälften av 1800-talet. Fiskkonservindustrin har också satt sin prägel på Lysekil.

Stenbrytningen

Den fina bohusgraniten visade sig särskilt lämpad som byggnadsmaterial och runtomkring i kommunen finns ett stort antal lämningar efter stenindustrins verksamheter.

I Lahälla finns en nedlagd industrimiljö efter en knottfabrik, det vill säga en industri där man
tillverkade gatstenar maskinellt.

Rio kulturkooperativ har gjort en förstudie kring inrättandet av ett kulturreservat för
stenindustrin i Bohuslän. Även en förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Götalands län har gjorts.

Fiskkonservindustrin

I Lysekils kommun kom fiskkonservindustrin tidigt att få stor betydelse och industrin kom under låg tid att sätta sin prägel på Lysekil.