Meny

Bildarkiv

Äldre foto över Lysekils Hamn.

I kommunarkivets bildarkiv kan du bläddra bland eller söka efter äldre fotografier från Lysekil med omgivningar.

I databasen finns fotografier med motiv som till exempel, stadsmiljöer, människor, naturmiljöer, fiskindustri.

Använd fritt men ange källa

Du kan skriva ut eller spara ner de lågupplösta bilderna om du så önskar. De får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål förutsatt att du vid publicering anger ”bildkälla: Lysekils kommunarkiv/fotograf”. För att få en högupplöst bild, kontakta bildarkivet@lysekil.se.

Hitta bilder

Du kan hitta bilder på olika sätt i databasen, via:

  • Fritextsökning
  • Vänstermeny (t.ex. ämne, årtionde, stadsdel)
  • Avancerad sökning

Kommentera bild

För samtliga bilder finns möjlighet att skicka in rättelser och kompletteringar. Välj ”kommentera bild” i ”bildinformation” under respektive bild. Rättelser och kompletteringar sker löpande så snart vi hinner!

Fotosamlingar

I kommunarkivet finns två stora fotosamlingar. Dels fotografier som kommer från AB Ekstrands foto och dels från fotograf Ragnar Bergman. Bergman fotograferade under åren 1952-1990 och överlämnade ca 9 000 bilder till kommunarkivet. Det är nu en mindre del av dessa fotosamlingar som börjar publiceras på webbplatsen.

Upphovsrätt och personuppgifter

Vissa personuppgifter förekommer i bildarkivet. Vid val av bilder har vi valt sådana som inta kan anses kränkande. Skulle du förekomma på bild eller i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi bort uppgiften.

Behandling av personuppgifter

Syftet med publiceringen av Lysekils kommuns bildarkiv är att vi vill informera om vår verksamhet. Den går ut på att visa bilder från det gamla Lysekil i våra digitala kanaler såsom webbplats och sociala medier.

Bilder betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns. Vi vill därför informera dig om vår hantering av personuppgifter. Lysekils kommer inte använda bilderna i kommersiellt syfte. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelseförvaltningen.

Om du vill att vi tar bort bilder med dina personuppgifter från våra digitala kanaler har du rätt kontakta oss. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post: dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.