Translate site

Translate

Meny

Information från Lysekils kommun

Kommunhuset i Lysekils kommun.

Här hittar du samlad information från kommunen kring coronavirussjukdomen covid-19.

Kommunen har sedan den 28 februari aktiverat ett bedömningsteam, även kallat ”Pandemiteam”. Det består av kommundirektör, förvaltningschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kommunikationschef, HR-chef och kommunens säkerhetsstrateg som är sammankallande. ”Pandemiteamet” bedömer kontinuerligt behovet av åtgärder och beslut inom kommunens verksamheter utifrån coronahändelsens utveckling.

Bedömningarna grundas på den omvärldsbevakning som kommunstyrelseförvaltningen bedriver i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Smittskydd VGR, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt Folkhälsomyndigheten.

Är frågorna av allmän karaktär och berör kommunens arbete med corona / Covid-19 kan man kontakta kontaktcenter som svarar direkt eller hjälper dig vidare till rätt person.

  • Regelbundet uppdaterade nyheter - ibland flera om dagen - på kommunens hemsidan och på Facebook.
  • En gång i veckan kan man följa kommunalrådet som berättar om nulägessituationen - här på hemsidan och på Facebook.
  • Varje dag mellan klockan 10.00-12-00 finns telefonrådgivning på arabiska och somaliska på servicetelefon 0523-65 12 12.

Aktuellt beträffande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har, som tillfällig åtgärd, fattat beslut om att man inte får hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med mer än 50 personer i Sverige.

Polismyndigheten

Polismyndigheten handlägger och beslutar om tillståndsansökningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De har även möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade beslut.

Rekommendation till sammankomster eller tillställningar med färre än 50 deltagare

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Från och med onsdagen den 11 mars inföde socialförvaltningen besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Besöksförbud

Det gäller även boendeenheter där det bedöms bo personer som är äldre eller särskilt känsliga för infektioner inom LSS/socialpsykiatriavdelningen.

Beslutet är en åtgärd för att begränsa smittspridning med anledning av samhällsutvecklingen av coronavirus covid-19. Besöksförbudet gäller tills vidare och omfattar alla besökare.

Besöksförbudet införs eftersom Folkhälsomyndigheten har skärpt sin beredskap och rekommenderar nu att:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Endast frisk personal får komma in på vård- och omsorgsboenden, och det är också viktigt att personal kan fortsätta vara frisk och ta hand om de boende. Sedan tidigare är det stärkta rutiner för basal handhygien som personal alltid ska arbeta efter.