Translate site

Translate

Meny

Corona är en samhällsspridning

Vi vet och förstår att många är oroliga i dessa tider. I denna svåra situation behöver vi vara extra omtänksamma om varandra.

Vi behöver också ha lite koll på fakta och de rekommendationer som gäller. Detta är bakgrunden till vårt förhållningssätt.

Spridd i samhället

Det var för några veckor sedan som Folkhälsomyndigheten berättade att coronaviruset och sjukdomen i dess spår, covid-19, har samhällsspridning. Det vill säga: den finns i varje samhälle, även hos oss i Lysekil.

Du och jag vet inte vem som har covid-19

Vården tar endast prover på de som har tydliga symtom och är så sjuka att egenvård i hemmet inte räcker. Många får lindriga symtom, en del blir rejält sjuka och personer i riskgruppen blir ofta allvarligt sjuka.

De flesta testas alltså inte. Därför kan vi omöjligt veta om våra eller andras förkylningssymtom är tecken på coronavirusets sjukdom covid-19.

De du möter i skolan, på äldreboenden med mera är friska

Våra medarbetare och elever fortsätter att arbeta och gå i skolan om de är friska. Alla är uppmanade att stanna hemma vid lindriga symtom och får inte återgå i arbete eller skola förrän efter två symtomfria dagar.

Om vi får kännedom om att en smittad person har varit i skolan, på äldreboende, på fritidsaktiviteter, på förskolan eller annan kommunal verksamhet gör vi vad som behövs enligt utarbetade rutiner.

Vi är noga med sekretessen – som alltid

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd. Lysekils kommun får i normalfallet ingen information om det från vården. Om vi skulle få kännedom är det inget vi kan offentliggöra på grund av sekretess.

Sprid inte obekräftad information

Sprid inte obekräftad information. Låt oss istället hjälpa och stötta varandra i det här och kom ihåg: Det här kommer att gå över!