Translate site

Translate

Meny

Important phone numbers

Mobiltelefon.

Coronaphone

Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Hit kan du ringa för att få svar på frågor om coronaviruset, på ditt eget språk. Telefonnumret är 08-123 680 00.


خط هاتف حول كورونا بعدة لغات

الآن يوجد خط هاتف يُعد (يعمل) به أخصائيون في الرعاية الصحية يتحدثون العربية والفارسية والصومالية وأمارينيا / التغرينية والروسية. هنا يمكنك الاتصال للحصول على إجابات بلغتك على الأسئلة حول فيروس كورونا

رقم الهاتف

00 680 08-123

والخط متاح أيام العمل الساعة. 09.00-12.00 و 13.00-15.00

يرّحب بالمتصل بمقدمة موجزة باللغة الإنجليزية ، تليها مقدمة أطول باللغة العربية. ثم يحدد الشخص اللغة المطلوبة عن طريق اختيار الزر. عندما يكون الهاتف مغلقا يتم الإعلان عن ساعات العمل باللغتين الإنجليزية والعربية ، مع الإشارة إلى 1177 و 112.

خط الهاتف ليس لإعطاء نصيحة طبية ولكنه يقدم إجابات على أسئلة ذات طبيعة عامة مثل

ما هو كورونا؟ • كيف يعدي؟ • كيف تحمي نفسك؟ • لماذا يوصى بالعمل من المنزل إن أمكن؟ • كيفية منع العدوى؟ • لماذا يجب أن لا تزور جدتك؟ • هل هناك أي علاجات ضد الكورونا؟ • أين تتوفر المعلومات بلغات مختلفة؟

Khadka telefoon cusub ee warbixinta Coronavirus

Waxaa hadda jira khad taleefoon oo ay xoojinayaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka (hälso- och sjukvårdspersonal) kuna hadlaya af carabi, af iiraan, soomaali, amarinja/tigree iyo af ruush. Khadkaan ayaad soo garaaci kartaa si aad jawaab ugu heshid su`aalaha ku saabsan karoono-fayruska, luqadaadana aad ku heleysid.

Khadka telefoonka lambarkiisu waa: 08-123 680 00 khadkuna wuxuu furanyahay maalmaha shaqada inta u dhaxeysa 09:00–12:00 iyo 13:00–15:00

Qofka khadkan soo garaaca cod ingiriis ah oo uu dabasocdo mid carabi ah ayuu maqlayaa kadib ayuu luqadda uu rabo dooran karaa. Marka khadka telefoonka waqtiisu xiran yahay waxaa ku duuban farriin luqadaha ingiriiska iyo carabiga ku hadlaya waqtiyada khadku furan yahay, kuuna tilmaamaysa 1177 iyo 112.

Khadka telefoonkan maaha mid lagu bixiyo talo caafimaad ee wuxuu idinku caawin doonaa inuu jawaab ka bixiyo su`aalaha guud sida:

  • Waa maxay Coronavirus?
  • Sidee layskugu gudbiyaa?
  • Sidee layskaga ilaaliyaa?
  • Maxaa lays kugula talinayaa in guryaha la joogo ama guriga shaqada lagu qabto hadday macquul tahay?
  • Sidee fiditaankiisa looga hortegi karaa?
  • Maxay u fiicnayn in la booqdo ayeeyo?
  • Wax dawo ah ma leeyahay Coronavirus?
  • Macluumaad iyo war luqado kala duwan ah xagee laga heli karaa?

1177

Stay at home for as long as you feel unwell. If your condition gets worse and you are unable to care for yourself at home, please call 1177 for healthcare advice. Do not return to work or school for at least two days after you have recovered. (ENGLISH)

ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل، ﻓﯿُﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ 1177 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﺼﺤﯿﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﺳوﯾدﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ(. (ARABISKA)

Guriga joog ilaa iyo inta aad dareemayso inaad xanuusanayso. Haddii xaaladaadu sii xumaato oo aanad isku dabari karin daryeelka gaarka ah ee guriga waxaad wici kartaa 1177 si loo helo talo-bixinta daryeelka bukaanka (kuna qoran Iswiidhish iyo Ingiriisi). (SOMALISKA)

تا زمانی که خود را مریض احساس می نمایید، در منزل باقی بمانید. اگر حالت تان بدتر شود و نتوانید از خود در منزل مراقبت نمایید، می توانید به شماره تیلفون 1177 برای دریافت مشوره های درمانی، زنگ بزنید (به سویدنی و انگلیسی). (DARI)

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮدن دارﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎﻧﮫ از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره "ﭘﺰﺷﮑﯽ" ) ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺳﻮﺋﺪی( ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ۱۱۷۷ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. (PERSISKA)

ሓሚምካ ክሳብ ዝተሰመዓካ፡ ኣብ ገዛ ኹን ወይ ትረፍ። ሕማምካ እንተ በርቲዑካን ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ጽሬት ነብስኻ ክትሕሉ እንተ ዘይኪኢልካ፡ ሕክምናውን ክንክናውን ምኽሪ መታን ክትረክብ 1177 ደውል (ብሽወደንኛን እንግሊዝኛን)። (TIGRINJA)

113 13

Wac tilifoonkan 113 13 hadii aad su`aalo guud qabtid oo ku saabsan covid-19

Hada qofkii raba inuu weydiiyo su`aalo guud oo ku saabsan covid-19 waxaad wici kartaa lambarka tilifoonka macluumaadka qaranka 113 13.
Adeegan ayaa diyaar ah xili kasta (habeen iyo maalin) inta lagu gudo jiro maalmaha sanadka.

اﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗم ١١٣١٣اذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣول ﻓﯾروس ﻛورﻧﺎ
اﻵن ﯾﻣﻛن ﻷي ﺷﺧص ﯾرﯾد طرح أﺳﺋﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣول ﻓﯾروس ﻛورﻧﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﺑرﻗم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوطﻧﻲ ١١٣١٣ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ طوال اﻟﻌﺎم