Meny

Trygghet och säkerhet

Lysekils kommun arbetar aktivt för att du som bor, arbetar och vistas i kommunen ska känna dig trygg och säker.

Det handlar om att samordna och prioritera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet utifrån det systematiska trygghetsarbetet som bedrivs enligt EST-metoden.

Det handlar även om att vi inom kommunen planerar och övar för att kunna hantera kriser och händelser som inträffar sällan, men som antas ha stor påverkan på vår verksamhet och indirekt dig som kommuninvånare. Framförallt om du är beroende av vår verksamhet som exempelvis barnomsorg och äldreomsorg.

Trygghet är allas vårt ansvar och du kan själv bidra till en ökad trygghet i Lysekils kommun genom att bli trygghetsvandrare eller starta grannsamverkan där du bor.