Meny

Evenemangsutredning

Bilden är från Barockfestivalen som var en del av Kulturveckan och arrangerades inom projektet Business to Heritage.

Utredning kring evenemang i Lysekils kommun pågår.

Evenemang är en viktig del för platsens attraktivitet och uppskattas av både boende och besökare. Evenemang bygger på ett stort engagemang hos en mängd aktörer såsom organisationer, föreningar och företag.

För att skapa en tydlighet och struktur kring hur kommunen ska jobba med evenemang och vilket stöd kommunen kan erbjuda externa evenemangsarrangörer, görs under sommaren 2021 en evenemangsutredning. Utredningen ska mynna ut i en rad rekommendationer och ett politiskt styrdokument, ett program för evenemang.

Intervjuer har genomförts med företagare, bolag och kommunala tjänstepersoner om hur nuläget kring evenemang ser ut och vilka idéer och tankar som finns inför framtiden. Även utbudet av evenemang i kommunen har analyserats och kommer att ligga till grund för kommande rekommendationer.

Händer just nu

Just nu pågår ett samarbete med Göteborgs universitet och Centrum för Turism Länk till annan webbplats. som har lång erfaranhet av studier kring evenemang. Kontakt hålls även med andra kommuner för att ta del av deras organisation och arbete kring evenemang.

Dela gärna dina synpunkter via Kontaktcenter: kontaktcenter@lysekil.se eller 0523-61 30 00.

Evenemangsutredningen är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen Länk till annan webbplats. och Vision Lysekil 2030:

Vision Lysekil 2030:
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”