E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Evenemangsutredning

Utredning kring evenemang i Lysekils kommun pågår.

För att skapa en tydlighet och struktur kring hur kommunen ska jobba med evenemang och vilket stöd kommunen kan erbjuda externa evenemangsarrangörer, görs under 2021 en evenemangsutredning. Utredningen ska mynna ut i en rad rekommendationer och ett politiskt styrdokument, ett program för evenemang.

Evenemang är en viktig del för platsens attraktivitet och uppskattas av både boende och besökare. Evenemang bygger på ett stort engagemang hos en mängd aktörer såsom organisationer, föreningar och företag.

Händer just nu

Just nu pågår ett samarbete med Göteborgs universitet och Centrum för Turism Länk till annan webbplats. som har lång erfarenhet av studier kring evenemang. En workshop kring inkluderande evenemang kommer att genomföras under Kulturveckan. Välkommen att delta!

Plats: Oscars i Lysekil
Datum: lördagen 9 oktober
Tid: 10.00-16.30

Vad har gjorts så här långt

Intervjuer har genomförts med företagare, bolag och kommunala tjänstepersoner om hur nuläget kring evenemang ser ut och vilka idéer och tankar som finns inför framtiden. Evenemangsutbudet i kommunen har analyserats för att skapa en bild av målgrupper, var evenemangen sker, vilka olika typer av evenemang som erbjuds och vem som är arrangör. Inventeringen och analysen kommer att ligga till grund för kommande rekommendationer.

För att utbyta erfarenheter och idéer har även kontakt med andra kommuner och företag tagits. Och för att ytterligare undersöka ungdomars tankar och förslag kring evenemang har en digital enkät genomförts. Detta är också en del av kommunens arbete för att motverka social oro och verka för bättre samverkan kring ungas fritid.

Tyck till

Dela gärna dina synpunkter via Kontaktcenter: kontaktcenter@lysekil.se eller 0523-61 30 00.

Svara gärna på frågor kring inkludering vid evenemang i Lysekils kommun.

Evenemangsutredningen är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen Länk till annan webbplats. och Vision Lysekil 2030:

Vision Lysekil 2030:
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”