Translate site

Translate

Meny

Evenemangsutredning

Bilden är från Barockfestivalen som var en del av Kulturveckan och arrangerades inom projektet Business to Heritage.

Utredning kring evenemang i Lysekils kommun har påbörjats.

Evenemang är en viktig del för platsens attraktivitet och uppskattas av både boende och besökare. Evenemang bygger på ett stort engagemang hos en mängd aktörer såsom organisationer, föreningar och företag.

För att skapa en tydlighet och struktur kring hur kommunen ska jobba med evenemang och vilket stöd kommunen kan erbjuda externa evenemangsarrangörer, görs under vintern 2020/2021 en evenemangsutredning. Utredningen ska mynna ut i ett styrdokument, ett program för evenemang.

Händer just nu

Intervjuer genomförs med företagare, organisationer och kommunala tjänstepersoner om hur nuläget kring evenemang ser ut och vilka idéer och tankar som finns inför framtiden. Parallellt genomförs också analys av tidigare evenemang för att hitta ett bra framtida arbetssätt.

Dela gärna dina synpunkter med oss.

Kontaktuppgifter
Cia Säll, destinationsstrateg, avdelningen för hållbar utveckling
Mejl: cia.sall@lysekil.se
Telefon: 0523–61 30 00

Viktoria Drottz, evenemangslots, avdelningen för hållbar utveckling
Mejl: viktoria.drottz@lysekil.se
Telefon: 0523–61 30 00

Evenemangsutredningen är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målenlänk till annan webbplats och Vision Lysekil 2030:

Vision Lysekil 2030:
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”