Translate site

Translate

Meny

Framtidens besöksservice

Fyra ungdomar som tittar på sina mobiltelefoner

Framtidens besöksservice och det digitala värdskapet handlar om att vi anpassar oss till trenderna i vår omvärlds, utökar vår digitala service och möter besökarna, både boende och tillresta där de befinner sig.

Den pågående digitaliseringen har förändrat hur vi får inspiration och hittar information till våra upplevelser och besök vid olika sevärdheter. Fysiska turistbyråer med information i form av broschyrer och mänskliga resurser bakom disk befinner sig just nu i en transformation med avsevärt minskade antal besök. Lysekils Turistinformation behöver därför utvecklas för att möta boendes och besökares behov och krav på digitalt värdskap och fysiska mötesplatser och därmed bidra till att utveckla destinationen Lysekil.

Boende och besökare förväntar sig att hitta information digitalt, och turistinformationernas informationsuppdrag utvecklas därmed till att administrera dessa digitala informationskanaler och visa på utbudet av upplevelser. Människor förväntar sig ett gott värdskap på de platser där de befinner sig exempelvis hotellet, restaurangen, biblioteket, aktivitetsföretaget eller kommunens Kontaktcenter.

Lokalt värdskap skapar attraktivitet

I en tid där delningsekonomi och hållbarhetsperspektiv utvecklas snabbt och många upplever tajta scheman i vardagen blir kvalitativa upplevelser viktigare än prylar. När valmöjligheterna och informationsflödet ökar, värderar vi alltmer vår tid högre än pengar. Vi väljer gärna upplevelser som andra boende, alltså lokalbefolkningen själva rekommenderar och som besökare rejtat högt på olika digitala delningsplattformar.

Digitaliseringen medför nya verktyg i vår vardag i jakt på tid och en friktionsfri vardag. En effektivisering och automatisering av många funktioner innebär även att värdet på det mänskliga mötet höjs och blir en del av upplevelsen på plats. Man kan tänka sig att detaljkunskaper om upplevelser och turismrelaterade aspekter på lokal nivå blir minst lika viktiga i framtiden - men att det blir mindre viktigt att dessa finns på en klassisk turistbyrå, och mer viktigt att de finns tillgängliga där besökaren är i hotellreceptionen, caféet, på macken, i livsmedelsbutiken, eller från lokalborna.

Arbetsprocessen

Arbetet med utveckling av Framtidens besöksservice och det digitala värdskapet har initierats och drivits av avdelningen för hållbar utveckling på Lysekils kommun som del av arbetet med Destinationsstrategi Lysekil 2030. Arbetet har genomförts av Lysekils kommunala turistinformation i nära samarbete med besöksnäringen i Lysekil, Centrum för Turism vid Handelshögskolan och Högskolan för design och konsthantverk Göteborgs universitet och analysföretaget Kairos Future.

Omvärlds- och trendanalys

I samverkan med Kairos Future har ett antal omvärldstrender definierats och det vidare arbetet med framtidens besöksservice och det digitala värdskapet utgår från dessa:

  • Digitalisering, automatisering och kommunikation allt mer avgörande
  • Unikitet viktigt – havet som resurs i Lysekil
  • Hållbara, äkta, tillgängliga och friktionsfria upplevelser efterfrågas
  • Lokalt värdskap allt viktigare
  • Fristad och aktiv vila eftersökes när tid och energi är framtidens valutor
  • Semestra hemma blir allt viktigare
  • Medskapande/delaktighet – upplevelser tillsammans ökar i värde
  • ”Panic-button” – stöd och hjälp när något går snett blir viktigare

Under hösten 2018 genomfördes en workshop tillsammans med Kairos Future med frågeställningen ”Hur ska värdskapet i Lysekil utvecklas för att möta nya krav från framtidens resenär?”

Deltog i forskningsprojekt

Med Lysekil som case har Helena Kraff, Högskolan för design och konsthantverk vid Konstnärliga fakulteten och Eva Maria Jernsand, Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan skrivit en rapport om hur den traditionella turistbyrån kan utvecklas och bli en arena för innovation.

Rapporten heter ”Digitalisering, samskapande och innovation - tre scenarier för framtidens turistbyrå som innovationsarena”.PDF

Slutrapport Framtidens besöksservice

Här kan du läsa hela rapporten om Framtidens besöksservice och om hur turistinformationen nu organiseras för att möta besökarnas behov och önskemål om ett gott digitalt värdskap och personlig service genom kontakt med InfoPoints runt om i kommunen.