Meny

Styrande dokument

I Lysekils kommun finns flera olika typer av styrande dokument, till exempel reglementen, regler, policys, riktlinjer, program eller liknande.

Verksamheten i Lysekils kommun styrs av olika lagar där kommunallagen är ett exempel. Förutom lagarna finns flera dokument som vi själva har antagit och som styr vårt arbete. Dokumenten benämns reglementen, regler, policys, riktlinjer, program eller liknande.

Administration

Avgifter och taxor

Bygga, bo och miljö

Delegationsordningar

Kommunala bolag

Styrning och ledning

Omsorg och stöd

Personal

Politik

Trygghet och säkerhet

Övrigt