Meny

Dela sidan på sociala medier

Destinationsstrategi

Foto på flicka som håller en korg med äpplen.

Destinationsstrategin ger oss den framtida utvecklingsinriktningen för Lysekils kommun som attraktiv plats året runt.

Det krävs samverkan, förståelse och engagemang mellan flera olika intressenter för
att utveckla en plats. En tydlig struktur, tillsammans med en gemensam målbild är grundläggande för en långsiktigt hållbar process.

Strategin skapar tydlighet

Destinationsstrategin ger oss inriktningen för hur Lysekils kommun ska utvecklas som en attraktiv plats året runt - för hel- och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv.

Destinationsstrategin är inte en slogan och inget marknadsföringskoncept, utan en långsiktig planering som skapar hållbara resultat.

Onsdagen den 13 mars 2019 antog kommunfullmäktige en destinationsstrategi för Lysekils kommun. I länken nedan hittar du strategin i sin helhet.

Arbetsprocessen

Arbetet med destinationsstrategin startades upp inom ramen för projekt Urban
Platsinnovation och drivs nu genom avdelningen för hållbar utveckling.

I början av hösten 2018 genomfördes två olika workshops som ett led i processen. Representanter från föreningsliv, näringsliv, tjänstemän från Lysekils kommun, politiker och andra intressenter deltog.

Om du är nyfiken på workshopparna och andra delar av processen kan du läsa mer i länkarna nedan.

Du kan också läsa intervjun med Cia Säll, destinationsstrateg och projektledare på avdelningen för hållbar utveckling, som i samverkan med Kairos Future har lett arbetet med att ta fram Destinationsstrategi Lysekil 2030.

Publicerade nyheter kring strategin och arbetsprocessen

Nästa steg

Nästa steg i processen med Destinationsstrategi Lysekil 2030 är att ta fram handlings- och resursbehovsplaner för genomförande av de övergripande skiften. Parallellt konkretiseras arbetet genom att ta fram programhandlingar för ett antal fokusområden. Föreslagna fokusområden utgår från Regeringens utredning "Ett land att besöka" SOU 2017:95 samt resultat från regionala och lokala workshops och dialogmöten. Primärt kommer tre fokusområden att prioriteras:

  • Framtidens Besöksservice och det digitala värdskapet
  • Evenemang
  • Centrumutveckling och handel
Graf som visar fokusområden i Destinationsstrategi Lysekil 2030: Kompetensförsörjning; Utvekling, innovation och forskning; Kryssning och turbådar; Gästhamnar och husbilar; Besöksmål; Profilområden – natur och kultur; Fysisk tillrättaläggning samt prioriterade fokusområden som är Framtidens besöksservice och Det digital värdsskapet; Evenemang samt Centrumutveckling och Handel.

Grafen visar fokusområden i Destinationsstrategi Lysekil 2030: Kompetensförsörjning; Utvekling, innovation och forskning; Kryssning och turbådar; Gästhamnar och husbilar; Besöksmål; Profilområden – natur och kultur; Fysisk tillrättaläggning samt prioriterade fokusområden som är Framtidens besöksservice och Det digital värdsskapet; Evenemang samt Centrumutveckling och Handel.