Meny

Dela sidan på sociala medier

Utbildningsnämnden

skolflickor läser bok tillsammans

Utbildningsnämnden ansvarar för all förskole- och skolverksamhet inom det offentliga skolväsendet, för barn- och ungdom inom för- och grundskola samt grundsärskola. I uppdraget ingår även frågor gällande barnomsorg.

Utbildningsnämnden ansvarar även för gymnasieskola, gymnasiesärskola samt Komvux.

I utbildningsnämndens ansvar finns även kultur- och fritidsverksamhet.

Utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, nämnden väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande att leda nämndens arbete.

2018

2017