Meny

Dela sidan på sociala medier

Byggnadsnämnden

Husbygge på gång

Byggnadsnämnden är den kommunala nämnd vilken fullgör kommunens uppgifter som tillstånds- och tillsynsmyndighet över byggnadsverksamheten enligt plan och bygglagen. Nämnden svarar även för kommunens uppgifter enligt Lagen om bostadsanpassning.

Byggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare nämnden väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande att leda nämndens arbete

2018

2017