Meny

Dela sidan på sociala medier

Sammanträdeskalender

Här finns sammanträdestider för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

Sammanträdeskalender för Jan-Jun 2019

Skriv tabellbeskrivning här


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige


13

13

17

15

12

Kommunstyrelsen

30

27

27


2

29

26

Kommunstyrelsens

ledningsutskott

Socialnämnden

23

20

26

24

28

19

Socialnämndens

arbetsutkott

10

7

7

11

9

3 juni

3 juli

Utbildningsnämnden

16

6

26

24

28

19

Samhällsbyggnadsnämnden

9

7

25

25

27

27

Folkhälsopolitiska rådetMiljönämnden i

Mellersta BohuslänPensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor21


16


 

Kommunfullmäktige 2019

13 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj,
12 juni, 18 september, 23 oktober, 
20 november och 11 december.

Kommunstyrelsen 2019

30 januari, 27 februari, 27 mars, 2 maj, 29 maj, 
26 juni, 4 september, 9 oktober, 6 november och
27 november.

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019


Socialnämnden 2019

23 januari, 20 februari, 26 mars, 24 april, 28 maj, 
19 juni, 28 augusti, 1 oktober, 30 oktober, 26 november och 18 december.

Socialnämndens arbetsutskott 2019

10 januari, 7 februari, 7 mars, 11 april, 9 maj, 3 juni, 3 juli, 8 augusti, 5 september, 3 oktober, 
7 november och 5 december.

Utbildningsnämnden 2019

16 januari, 6 februari, 26 mars, 24 april, 28 maj,
19 juni, 28 augusti, 2 oktober, 13 november och
16 december.

Samhällsbyggnadsnämnden 2019

9 januari, 7 februari, 25 mars, 25 april, 28 maj, 19 juni, 26 augusti, 1 oktober och 7 november, 12 december

Folkhälsopolitiska rådet 2019


Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 2019


Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

21 mars, 16 maj, 12 september och 14 november.

Sammanträdeskalender för Jul-Dec 2018

Skriv tabellbeskrivning här


jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige20

18

22

13

Kommunstyrelsen5

3

7 28


Kommunstyrelsens

ledningsutskott


22

19

24

21

12

Socialnämnden


28

11

2
30

13 27

18

Socialnämnden

arbetsutkott

3

7

4

9

6

4

Utbildningsnämnden


29


2

14

12

Byggnadsnämnden


30


1

15


Folkhälsopolitiska rådet
12

23


Miljönämnden i

Mellersta BohuslänPensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor6


15