Meny

Dela sidan på sociala medier

Möten och Protokoll från föregående år

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen från år 2017

Söker du handlingar längre tillbaka kan du kontakta registraturen i Lysekils kommun

Kallelser och protokoll för 2017

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

IT-nämnden

Valnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll 

Folkhälsopolitiska rådet

Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Lysekils stadshus AB