Translate site

Translate

Meny

Sammanträdeskalender

Här finns sammanträdestider för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

Sammanträdeskalender januari - juni 2021

Skriv tabellbeskrivning här


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige


10

17

21

19

23

Kommunstyrelsen

27


3

7

5

9

Socialnämnden

26

24

29

28

31

30

Socialnämndens

arbetsutkott

7

11

11

8

6

7

Utbildningsnämnden

20

24


6, 28


7

Samhällsbyggnadsnämnden

14

25

30

29


3

Jävsnämnden5


7


Kommunala rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor

 


Kommunfullmäktige 2021

10 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj,
23 juni, 15 september, 20 oktober, 
17 november och 15 december.

Kommunstyrelsen 2021

27 januari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 9 juni,
1 september, 6 oktober, 3 november och
1 december.

Socialnämnden 2021

26 januari, 24 februari, 29 mars, 28 april, 31 maj, 30 juni, 31 augusti, 27 september, 2 november och 14 december.

Socialnämndens arbetsutskott 2021

7 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj, 7 juni, 30 juni, 22 juli, 12 augusti, 16 september, 21 oktober, 18 november och
2 december.

Utbildningsnämnden 2021

20 januari, 24 februari, 6 april, 28 april, 7 juni, 25 augusti, 7 oktober, 1 november och
13 december.

Samhällsbyggnads-
nämnden 2021

14 januari, 25 februari, 30 mars, 29 april, 3 juni, 1 juli, 24 augusti, 30 september, 4 november och 9 december

Sammanträdeskalender juli - december 2020

Skriv tabellbeskrivning här


jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige


16

Kommunstyrelsen


2

Socialnämnden


14

Socialnämnden

arbetsutkott


10

Utbildningsnämnden


16

Samhällsbyggnadsnämnd


17

Miljönämnden i

Mellersta BohuslänKommunala rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor