Translate site

Translate

Meny

Sammanträdeskalender

Här finns sammanträdestider för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

Sammanträdeskalender januari - juni 2020

Skriv tabellbeskrivning här


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige


12

18

22

27

24

Kommunstyrelsen

29


4

8

13

10

Socialnämnden

30

26

30

22

20

3

Socialnämndens

arbetsutkott

16

13

12

9

7

11

Utbildningsnämnden

22

26

31

29


3

Samhällsbyggnadsnämnden

30

20

30

30


2
25

Miljönämnden i

Mellersta BohuslänKommunala rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor5


28

Inställt


Kommunfullmäktige 2020

12 februari, 18 mars, 22 april, 27 maj,
24 juni, 16 september, 21 oktober, 
18 november och 16 december.

Kommunstyrelsen 2020

29 januari, 4 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni,
2 september, 7 oktober, 4 november och
2 december.

Socialnämnden 2020

30 januari, 26 februari, 30 mars, 22 april, 20 maj, 
3 juni, 26 augusti, 5 oktober, 2 november och 16 december.

Socialnämndens arbetsutskott 2020

16 januari, 13 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 
11 juni, 2 juli, 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 
12 november och 10 december.

Utbildningsnämnden 2020

22 januari, 26 februari, 31 mars, 29 april, 3 juni, 26 augusti, 6 oktober, 3 november och
16 december.

Samhällsbyggnadsnämnden 2020

30 januari, 20 februari, 30 mars, 30 april, 2 juni, 25 juni, 27 augusti, 5 oktober och 5 november, 30 november, 17 december

Sammanträdeskalender juli - december 2020

Skriv tabellbeskrivning här


jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige16

21

18

16

Kommunstyrelsen2

7

4

2

Socialnämnden


26


5

2

16

Socialnämnden

arbetsutkott

2

13

10

8

12

10

Utbildningsnämnden


26


6

3

16

Samhällsbyggnadsnämnd


27


5

5, 30

17

Miljönämnden i

Mellersta BohuslänKommunala rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor3

Inställt


9