Translate site

Translate

Meny

Kallelser och protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen. Samtliga protokoll är justerade innan de publiceras på hemsidan. Kontakta nämndkansliet om man vill ha protokoll med underskrifter.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet

Kommunalt råd för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor

Lysekils stadshus AB

Jävsnämnden