Meny

Kallelser och protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen. Samtliga protokoll är justerade innan de publiceras på hemsidan. Kontakta nämndkansliet om man vill ha protokoll med underskrifter.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden


Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll


Protokoll från valnämnden 2019-03-06PDF

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll

 

 

 

Kommunalt råd för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll

 


Lysekils stadshus AB

Skriv tabellbeskrivning här

Protokoll


Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15PDF


 

Jävsnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll