Translate site

Translate

Meny

Dialog och synpunkter

Här kan du lämna positiva eller negativa synpunkter, klagomål och förslag som rör Lysekils kommuns verksamhet. Dina åsikter kommer att diarieföras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service.

Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen.

Om du vill ha svar

Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig. Antingen får du då ett svar direkt eller ett besked om vilken handläggare som har hand om just din fråga.

Felanmälan i stället?

Vill du anmäla fel och brister som till exempel hål i gatan, trasig gatubelysning eller missfärgat vatten?

Via denna länk kommer du till felanmälan på Fixa min gatalänk till annan webbplats