Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämnden 2021-04-28

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Paragrafer

37-46

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-04

Datum då anslaget tas ned

2021-05-26

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen