Translate site

Translate

Meny

Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2021-04-26

Nämnd

Lysekils Stadshus AB

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Paragrafer

16-25

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-30

Datum då anslaget tas ned

2021-05-21

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen