Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämnden 2021-03-29

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-29

Paragrafer

25-36

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-08

Datum då anslaget tas ned

2021-04-30

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen