Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-03-29

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-29

Paragrafer

60-62

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-30

Datum då anslaget tas ned

2021-04-21

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen