Translate site

Translate

Meny

Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2021-03-24

Nämnd

Lysekils Stadshus AB

Sammanträdesdatum

2020-03-24

Paragrafer

7-15

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-30

Datum då anslaget tas ned

20221-04-21

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen